Wyniki ankiety, która jest jednym z elementów strategii rozwoju gminy w perspektywie kilku kolejnych lat.

Liczba ankietowanych: 29 osób

Średnia wieku ankietowanego: 50+

Średnia ilość osób w gospodarstwie domowym: 4 osoby

Z ankiet wynika, że większość ankietowanych pracuje i jest zameldowanych na terenie naszej gminy.

Większość ankietowanych mieszkańców nie jest zadowolonych z życia w gminie Dębnica Kaszubska, uzasadniając swój wybór złym stanem dróg, brakiem miejsc pracy, brakiem Internetu szerokopasmowego oraz problemu z komunikacją.

Według ankietowanych największą zaletą naszej gminy są walory przyrodnicze: lasy, jeziora oraz mała odległość do dużych miast i morza. Wady to m.in. zły stan dróg, brak miejsc pracy, brak parkingów, problemy z komunikacją.

Napływowi mieszkańcy najczęściej osiedlają się w naszej gminie ze względu na dobrą lokalizację oraz darowiznę/dziedziczenia.

Plany naszych ankietowanych na przyszłość to m.in. budowa domu, rozwój posiadanego gospodarstwa rolnego, założenie rodziny i spokojne wychowanie dzieci.

Dziękujemy za udział w badaniu!