Zapraszam serdecznie na Forum Organizacji Pozarządowych,
które odbędzie się 14 grudnia 2015 r. o godz. 1700 w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska - Sala Konferencyjna im. Jadwigi Karaś.

Tematy spotkania:
 dyskusja na temat: jak umożliwić rozwój sportu w gminie w oparciu o możliwości finansowe?
 Czy warto by wszystkie drużyny piłkarskie uczestniczyły w systemie rozgrywek PZPN? – co powoduje że większość pieniędzy na „sport” trafia do kasy PZPN;
 Czy nie warto zastanowić się nad koncepcją budowy jednego, silnego klubu sportowego gminnego – wielofunkcyjnego (z jedną gminną drużyną piłkarską reprezentacyjną), w oparciu o infrastrukturę istniejącą w Dębnicy Kaszubskiej? – z fachową kadrą trenerską ; dla wyróżniających się zawodników z klubów sportowych z poszczególnych miejscowości;
 Czy kluby sportowe w poszczególnych miejscowościach nie mogłyby rywalizowac ze sobą w ramach gminnych rozgrywek?
 W jaki sposób „wykorzystać” struktury szkół do aktywnego włączenia się w rozwój gminnego sportu?
 Inne propozycje uregulowania zadań związanych ze sportem przedstawiane przez uczestników

Zainteresowanych przedstawicieli klubów sportowych zapraszam do dyskusji.