W dniach 2 – 7 czerwca 2013 r. odbyła się ostatnia wizyta – mobilność polskiej strony projektu „Good that everyone is different” realizowanego w ramach Comenius Regio.

W mobilności udział wzięli:


1) Eugeniusz Dańczak – Gmina Dębnica Kaszubska,

2) Iwona Wójcik – Gmina Dębnica Kaszubska,

3) Marek Malinowski – Gmina Dębnica Kaszubska,

4) Jadwiga Dołżycka – Gmina Dębnica Kaszubska,

5) Teresa Łukasiak – Gmina Dębnica Kaszubska,

6) Katarzyna Szyca – Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej,

7) Marzena Jędrnych – Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej,

8) Maciej Maraszkiewicz – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.Celem mobilności było dalsze poznawanie się, wizyty w instytucjach partnerskich, w szkołach oraz podsumowanie – ewaluacja końcowa projektu.

W dniach 27 kwietnia- 3 maja 2013 roku gościliśmy z wizytą w Turcji,
w ramach projektu Comenius Regio „Good, that everyone is different”.

 

Od 8 do 12 października 2012 roku gościliśmy 13-tu tureckich nauczycieli, którzy przybyli do nas z wizytą w ramach programu Comenius Regio 2011. Koordynatorem projektu „Dobrze, że każdy jest inny”  jest Gmina Dębnica Kaszubska zaś partnerami: Zespół Szkół-Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

 

"Dobrze, ze każdy jest inny" Projekt jest częścią Programu ”Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio

W dniach 27 maja - 02 czerwca 2012 roku gościliśmy przedstawicieli tureckiej oświaty z miasta Igdir. Wymiana nastąpiła w ramach projektu "Good that everyone is different" czyli "Dobrze, ze każdy jest inny", programu Comenius Regio, którego Gmina Dębnica Kaszubska jest koordynatorem. Goście zapoznali się z zasadami funkcjonowania polskiej oświaty, od przedszkola po szkołę wyższą. Przy okazji zwiedzili nasz piękny region.
Beata Spierewka-Tyrkinhejm

comeniusGmina Dębnica Kaszubska podpisała umowę finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Good that everyone is different” (Dobrze, że każdy jest inny).