Raport z drugiego spotkania krajów partnerskich w ramach realizacji
projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół
„Eko-logiczne nastolatki Europy”
Hiszpania 09-14.03.2013 roku

W drugim spotkaniu krajów partnerskich realizujących projekt, wzięli udział partnerzy z:

· Wielkiej Brytanii,

· Turcji,

· Hiszpanii,

· Włoch,

· Polski.

W skład polskiej delegacji weszło dwoje nauczycieli:

 • Agnieszka Dąbrowska- koordynator ze strony Polski, nauczyciel języka angielskiego,
 • Lidia Wrotniak- nauczyciel biologii,

i czworo uczniów:

 • Agnieszka Suchocka- uczennica klasy II a,
 • Filip Żukowski- uczeń klasy III a,
 • Laura Matyjasik- uczennica klasy III d,
 • Szymon Goliszek- uczeń klasy III d.

Spotkanie miało miejsce w Hiszpanii w terminie 09.03-14.03.2014 roku. Na lotnisku czekała na polską grupę sekretarka szkoły w Quer Maribel Sanchez, następnie polska grupa udała się do oddalonego o około 60 kilometrów od Madrytu- miasta Guadalajara, w którym zakwaterowano uczestników projektu. Wieczorem, wszyscy uczestnicy mobilności spotkali się przy wspólnym posiłku. Była to okazja do powitań tych członków grupy, którzy mieli okazję uczestniczyć w poprzednim spotkaniu i przedstawienia nauczycieli i uczniów, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w spotkaniu grup projektowych.

10.03.2014- poniedziałek

Pierwszy roboczy dzień wizyty rozpoczął się od wizyty w partnerskiej szkole w miejscowości Quer, oddalonej około 18 kilometrów od Guadalajary. Quer to niewielka miejscowość- licząca około 800 mieszkańców. Mieszkańcy tego regionu zatrudnieni są głównie w zakładach przemysłowych leżących na przedmieściach Madrytu.

Partnerska placówka, to szkoła podstawowa licząca około 130 uczniów. Uczestnicy spotkania zostali przywitani przez hiszpańskiego koordynatora projektu Nurię GUEMES i dyrektora szkoły- Herminię Fernandez. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie szkoły, począwszy od sali informatycznej, poprzez bibliotekę, sale lekcyjne, salę do gimnastyki skończywszy na boisku szkolnym. Na korytarzach szkolnym można było zobaczyć wiele prac plastycznych wykonanych przez uczniów związanych z projektem „Eko- logiczne nastolatki Europy”: siłownie wiatrowe, makiety ekologicznych budynków czy maskotki znajdujące się w kąciku Comeniusa. W większości pomieszczeń szkolnych, przy włącznikach znajdują się ‘przypominajki ‘ o konieczności wyłączenia światła. Widać również działania związane z segregacją śmieci- w salach klasowych znajdują się kartony, do których można wrzucać albo papier albo plastik i metal. Następnie goście podczas przerwy na lunch mieli okazję spróbować lokalnych wypieków o nazwie porras. Po lunchu grupa przedstawicieli czterech partnerskich krajów wraz z gospodarzami udała się na spotkanie do siedziby lokalnych władz, gdzie została powitana przez osobę stojącą na czele lokalnej administracji. Odpowiednik polskiego wójta opowiedział o miejscowości Quer, współpracy ze szkołą ( o wspólnych projektach dotyczących bezpieczeństwa), a także o wysiłkach podejmowanych przez lokalne władze w celu ochrony zagrożonych gatunków ptaków. Po wizycie w siedzibie władz Quer, uczestnicy spotkania udali się na spacer po miejscowości, celem spaceru były tereny chronione na obrzeżach miejscowości, które zostały stworzone na potrzeby ratowania zagrożonych gatunków ptaków, a także wydzielony teren ze stawem z żabami i dwoma konstrukcjami stworzonymi na potrzeby owadów (rodzaj schronienia na zimę). Warto dodać, że krajobraz miejscowości to zderzenie terenów przemysłowych i terenów zielonych. Po spacerze i zapoznaniu z działaniami proekologicznymi, grupa udała się do lokalnej restauracji na obiad- goście mieli możliwość spróbowania lokalnych specjałów, między innymi omletów (przyrządzonych z jajek, mąki i ziemniaków) czy paelli (tradycyjnej hiszpańskiej potrawy z ryżu, warzyw i owoców morza).

Na południe gospodarze zaplanowali pierwszą część zwiedzania Guadalajary z udziałem anglojęzycznego studenta turystki, który przedstawił gościom zabytki tego hiszpańskiego miasta. W tej części oprowadzania po tym mieście, przewodnik pokazał grupie najbardziej rozpoznawalny budynek stolicy prowincji Palacio de los Duques del Infantado powstały na przełomie XV i XVI wieku. Zalicza się go do hiszpańskich przykładów gotyku izabelińskiego, stanowiącego początki rodzącego się stylu renesansowego. Szczególnie interesująca jest jego główna fasada z wyraźnymi nawiązaniami do sztuki mudéjar. Jej ściany przyozdobione są charakterystycznymi wypustkami w kształcie diamentów, natomiast na samej górze budynek okalają balkony oraz półkoliste strażnice. Wewnątrz znajduje się prostokątne patio z rozmieszczonymi na dwóch poziomach finezyjnymi łukami w porządku doryckim. Pałac należał do wpływowej hiszpańskiej rodziny Mendozów.

11.03.2014- wtorek

Kolejny dzień wizyty w Hiszpanii rozpoczął się od wizyty w partnerskiej szkole w miejscowości Quer. Kraje biorące udział w projekcie miały możliwość zaprezentowania postępów w działaniach projektowych, przedstawienia własnych pomysłów związanych z szeroko pojętą ochroną przyrody. Kolejność prezentacji przedstawiała się następująco:

 • Wielka Brytania- prezentację przedstawiła nauczycielka przedmiotów ścisłych Kerry Bailey , która opowiedziała o działaniach w Chantry School- realizacji projektu związany z badaniem jakości wody, podzieliła się ze zgromadzonymi pomysłem umieszczenia w pobliżu gniazda ptaka kamery, która dawałaby możliwość obserwacji życia mieszkańców gniazda, Kerry przedstawiła miesięczne wykresy zużycia prądu przez brytyjską szkołę- instytucja ta na bieżąco monitoruje pobór prądu;
 • Włochy- postępy strony włoskiej przedstawiła nauczycielka biorąca udział w projekcie, która w zastępstwie nieobecnego koordynatora opowiedziała o akcji zbierania śmieci przez uczniów w okolicach szkoły, czy dniu ‘bez samochodu’, czyli akcji, w trakcie której uczniowie i nauczyciele docierają do szkoły bez korzystania z samochodu czy autobusu;
 • Hiszpania- z ramienia szkoły w Quer, postępy projektu omówiła koordynatorka strony hiszpańskiej Nuria GUEMES- mówiła o konkursach na logo i maskotkę organizowanych w pierwszych miesiącach realizacji projektu, a także o zdobyciu „Zielonej Flagi Energii”, tytułu przyznawanego przez kapitułę, w skład której wchodzą osoby związane z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska. Nuria zaprezentowała krótki film, zamieszczony na stronie www.youtube.com., który przedstawia orkiestrę, złożoną z muzyków amatorów, którzy grają na instrumentach wykonanych z odpadów. Dla niektórych osób muzyka jest jedyną przyjemnością w trudnym życiu, w którym pierwszoplanową rolę odgrywają śmieci.
 • Polska- działania strony polskiej zaprezentowała Agnieszka Dąbrowska, która przedstawiła działania patroli energetycznych w Zespole Szkół w Dębnicy Kaszubskiej, które polegają na sprawdzaniu klas po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zaznaczeniu, które sale zużyły najmniej prądu. Uczniowie mogą wyłączać urządzenia (magnetofony, monitory, rzutniki) za wyjątkiem komputerów (mogłoby to spowodować utratę plików lub programów, z którymi pracował nauczyciel). Zostały także omówione inne działania: spotkanie uczniów z pracownikiem naukowym Akademii Pomorskiej zajmującym się kwestią energii odnawialnej, „Zielone Piątki”- pierwsze piątki miesiąca, kiedy uczniowie i nauczyciele proszeni są o ubranie zielonego elementu i zwrócenie szczególnej uwagi na niepotrzebne zużycie prądu, przygotowanie ulotki dotyczącej sposobów oszczędzania prądu, czy przygotowanie przez nauczyciela geografii Janusza Krawczyka gazetki dotyczącej gospodarza drugiej mobilności- Hiszpanii.

Następnie uczniowie polscy przedstawili metody ochrony przyrody: Agnieszka Suchocka z klasy II a i Filip Żukowski z klasy III a mówili o praktycznych sposobach stosowanych w ramach działań Ligi Ochrony Przyrody: tworzeniu kodeksu odpowiedzialnego turysty, wycieczkach edukacyjnych do oczyszczalni ścieków czy do muzeum pszczelarstwa, sadzeniu i pielęgnacji roślin przy szkole, budowaniu karmników dla ptaków, bud dla psów. Para uczniów reprezentujących klasę III d zaprezentowała z kolei innowacyjne, kreatywne i autentyczne metody ochrony przyrody, które zostały wymyślone specjalnie na potrzeby projektu- proces poszukiwania metod rozpoczął się kilka tygodni przed wyjazdem do Hiszpanii, ostatecznie została zaprezentowana metoda umieszczania w rurociągach turbin, które napędzane siłą wody produkowałyby prąd, metoda systemu luster montowanych w miejscach o dużej kubaturze takich jak centra handlowe, dzięki któremu zużycie prądu byłoby mniejsze- lustra odbijają światło, czy też metoda ładowania baterii do telefonów, iPodów i.t.p. w czasie jazdy rowerem. Warto przy tym dodać, że uczniowie Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej byli jedynymi uczniami biorącymi udział w spotkaniu partnerów projektu Comenius „Eko-logiczne nastolatki Europy, którzy wystąpili z prezentacjami przygotowanymi przez siebie we współpracy z nauczycielami. Była to doskonała okazja do bodajże pierwszego wystąpienia na forum międzynarodowym w języku angielskim.

 • Turcja- z ramienia delegacji tureckiej wystąpiła Gaye Aldemir, koordynująca działania strony tureckiej poinformowała uczestników spotkania o działaniach związanych z segregacją śmieci, a także o innych działaniach związanych z realizacją projektu.

Na wtorkowe popołudnie zostało przewidziane dalsze zwiedzanie Guadalajary, między innymi Pałacu de la Cotilla, z przepiękną salą ozdobioną wschodnioazjatyckimi motywami, kaplicę Luisa de Luceny, a także fort świętego Franciszka i kryptę z trumnami rodziny Mendozów zdewastowanymi przez wojska napoleońskie.

12.03.2014 –środa

Po „europejskim” śniadaniu, o godzinie 8:35 wyjechaliśmy z hotelu do szkoły C.E.I.P Villa de Quer. Stąd cała nasza grupa projektowa oraz uczniowie 5 i 6 klasy Szkoły Podstawowej w Quer udała się autokarem do Pozuelo de Alarcón  in Madrid i złożyliśmy wizytę z „Environmental Education Classroom” - Ośrodku Edukacji Ekologicznej.

Pozuelo de Alarcón – miasto i gmina, położona na zachód od Madrytu w regionie wspólnoty autonomicznej Madryt w Hiszpanii, miasto leży tuż przy granicach administracyjnych Madrytu a także wchodzi w skład strefy metropolitalnej stolicy. Miasto liczy 81,5 tys. mieszkańców jest ono otoczone śródziemnomorskimi lasami sosnowymi (Casa de Campo). Ze względu że miasto otacza sieć gęsto rosnących drzew temperatury przez cały rok są tu niższe niż w samym Madrycie, miasto leży ok. 30 km od gór Sierra de Guadarrama. Miasto jest jednym z najgęściej zabudowanych miast wspólnoty autonomicznej Madrytu, co związane jest z intensywnością powstawania nowych osiedli mieszkaniowych w ciągu ostatnich dziesięcioleci a także z bogactwem występujących tu ziem uprawnych i żyznych gleb na tym terenie. W związku z tym miasto zamieszkuje także wielu imigrantów. Pozuelo de Alarcón posiada również rozbudowaną infrastrukturę transportową - połączenie z autostradą M-40oraz docierającą tu linią tramwajową z Madrytu. W Pozuelo znajduje się wiele parków miejskich, niektóre z nich są charakterystycznie podłużnie położone i służą do oddzielenia różnych części miasta. Najbardziej atrakcyjnym obszarem tego typu jest Avenida de Europa, mająca charakter szerokiego bulwaru.

Źródło: http://pl.wikipedia.org

W mieście tym znajduje się jeden z parków Madrytu, w którym mieści się siedziba wyżej wymienionego Ośrodka. Uczestniczyliśmy razem z pracownikami i studentami w zajęciach przyrodniczo-edukacyjnych. Po wysłuchaniu prelekcji, wzięliśmy udział w warsztatach:

- recyklingowych,

- kosmetycznych.

Produkowaliśmy papier czerpany, tworzyliśmy na jego tle obrazy – kompozycje z suszonych liści. Braliśmy udział w sadzonkowaniu członów lawendy, rozmarynu, szałwii, które łatwo się ukorzeniają. Produkowaliśmy kosmetyki – kremy na bazie ziół, białej czekolady i wosku pszczelego. W tym naturalnym parku w ramach rekreacji braliśmy udział w przejażdżce elektrycznymi rowerami. Atrakcją tego miejsca było również pomieszczenie dla motyli. Piękna sprawa!

Około godz. 14:00 był czas na lunch w parku. Skorzystaliśmy z suchego prowiantu przygotowanego przez szkołę w Quer. W tym czasie zaobserwowaliśmy w przelocie PARAKEET – papugę zieloną. Długość jej ciała od dzioba do ogona wynosi +/- 30cm, z wyraźnym jednak długim ogonem. Żywi się owocami jagodowymi, orzechami, nasionami. Gatunek ten rodem z Australii, Indii rezyduje w południowo-wschodniej Anglii. Szkoła w Quer założyła budkę lęgową dla tego gatunku ptaka i dzięki zainstalowanej kamerze prowadzi jego obserwacje. Obserwacja dla wszystkich zainteresowanych udostępniona jest w internecie. Na przelot papugi naszą uwagę zwróciła Kerry i to dzięki niej zapoznaliśmy się z tą ciekawostką ornitologiczną.  Około godz. 16:00 pełni wrażeń , po kolejnym pracowitym dniu wróciliśmy do hotelu. Do czasu kolacji mieliśmy czas wolny. Wykorzystaliśmy go na obejrzenie tańca Flamenco w wykonaniu dorosłych tancerek, a także podziwialiśmy jak małe dziewczynki tańczyły Hotę z kastanietami. O godz. 20:00 udaliśmy się do restauracji „Yoqui”. Kolacja trwała 2 godziny.

13.03.2014-czwartek

Całodzienna wycieczka do Toledo.

Toledo (łac.: Toletum, arab.: طليطلة Ṭulayṭulah) – miasto w środkowej Hiszpanii (ok. 70 km na południe od Madrytu), ok. 83 tys. mieszk. (2011), 82 kościoły i pow. 232,1 km². Leży na 12 skalistych wzgórzu w zakolu rzeki Tag. Stolica wspólnoty autonomicznej Kastylia-La Mancha i prowincji Toledo. Ośrodek przemysłu lekkiego, spożywczego i rzemiosła artystycznego. Znany ośrodek turystyczny, kultu religijnego – siedziba prymasów Hiszpanii. Jeden z najcenniejszych klejnotów hiszpańskiej architektury. Wielu znanych ludzi i artystów urodziło się lub mieszkało w Toledo, m.in. Al-Zarqali, Garcilaso de la Vega, Eleanor z Toledo, Alfons X Mądry i El Greco. W 1561 r. stolica z Toledo została przeniesiona do Madrytu. Źródło: http://pl.wikipedia.org

1) Biblioteka „Castilla-La Mancha”, w której byliśmy to ostatnia budowla ochronna – rzymska forteca. Z panią przewodnik Margaritą idziemy do meczetu. W Toledo znajduje się 13 meczetów.

2) Synagoga El Trasito w Toledo (hiszp. Sinagoga del Tránsito) – synagoga znajdująca się w Toledo w Hiszpanii. Jest najstarszą zachowaną synagogą w mieście. Synagoga została zbudowana w latach 1356-1357, z inicjatywy Samuela Leviego, w stylu mudejar. Po wygnaniu Żydów w 1492 roku synagoga została przeznaczona na kościół rzymskokatolicki. Obecnie mieści się w niej Muzeum Sefardyjskie, w której prezentowane są eksponaty średniowiecznej kultury żydowskiej w Toledo.

Źródło: http://pl.wikipedia.org

3) Katedra Najświętszej Marii Panny -budowa katedry rozpoczęła się w XIII wieku, w czasach panowania Ferdynanda III, a jej budowę ukończono pod koniec XV wieku, kiedy to władcami Hiszpanii byli Królowie Katoliccy (Izabela Kastylijska i Ferdynand Aragoński). Zbiegło się to w czasie z obchodami uczczenia odkrycia nowych lądów przez Kolumba. Budowla wzorowana jest na francuskiej katedrze w Burges. Fasada budynku wykonana została w stylu gotyckim, choć zawiera również elementy architektury charakterystyczne dla renesansu i baroku. Do świątyni wejść można trzema bramami: Puerta del Perdon (Drzwi Przebaczenia) w centrum, po prawej stronie Puera del Juicio Final (Drzwi Sądu Ostatecznego) oraz po lewej Puerta del Infierno (Drzwi Piekła).Wnętrze budynku jest bardzo bogato zdobione, znajduje się tam wiele ważnych i cennych dzieł, przez co katedra stała się swoistym muzeum. Znajdują się tam prace takich artystów jak: El Greca, F. Goi, Van Dycka, Valesqueza, Rubensa, Belliniego, Tycjana oraz wielu innych. Wewnątrz świątyni mieszczą się 22 kaplice, a wśród nich Capilla de San Juan, mieszcząca przebogaty skarbiec. Najważniejszym przedmiotem w tym skarbcu jest przysłana przez Corteza z Meksyku ogromna monstrancja (wysoka jest na około 3m). W innej kaplicy Capilla Mozarabe do dziś odprawiana jest msza według liturgii mozarabskiej, która była charakterystyczna dla mieszkających tu dawniej Wizygotów.

Źródło: http://toledo.lovetotravel.pl

Na koniec pobytu, hiszpańscy gospodarze przygotowali wieczór narodowy, na którym nie tylko dominowała lokalna kuchnia, ale także goście mieli okazję obejrzeć taniec flamenco w wykonaniu zaproszonej pary rodziców ucznia szkoły w Quer. Po pokazie wszyscy uczestnicy tej uroczystej kolacji mieli okazję nauczyć się podstawowych kroków tego tańca. Pani Dyrektor szkoły w Quer podziękowała wszystkim partnerom w drugiej mobilności, specjalne podziękowania zostały skierowane do koordynatora i ‘dobrego ducha’ projektu Pat Owen. Ostatnim, nieoficjalnym punktem spotkania było osobiste pożegnanie wszystkich uczestników hiszpańskiego spotkania.

Program wizyty w Hiszpanii.pdf

Przygotowała: Agnieszka Dąbrowska Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej

Sprawozdanie z działalności patroli energetycznych
i przyznania „Flagi Energii’

 

Na początku grudnia zostały powołane do życia patrole energetyczne- w skład patroli weszły po dwie osoby z grupy projektowej. Jednocześnie opracowany został zakres obowiązków patroli:

 • monitorowanie zużycia energii w szkole poprzez patrolowanie klas lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych po zakończeniu zajęć- wypełnianie arkusza patrolu (ilość urządzeń niewyłączonych po zakończeniu pracy). Jednorazowo szkoła miała być patrolowana przez trzy pary uczniów. Na lekcjach papieroplastyki przygotowane zostały plakietki dla członków patroli,
 • zwracanie uwagi na problem wyłączania niepotrzebnych urządzeń elektrycznych, - wykonanie broszurki dotyczącej prostych sposobów oszczędzania energii- rozpowszechnianie broszurek w środowisku lokalnym.

Porównano zużycie energii w pierwszym miesiącu działania patroli, w grudniu 2012 roku zużyto 7120Kwh, a w grudniu 2013 roku (przy takiej samej ilości dni pracy) 6640 kWh.

Równocześnie uczniowie przygotowali na warsztatach biologicznych pod kierunkiem nauczyciela biologii projekt „Zielonej Flagi Energii”. Po podliczeniu wyników, zostały przyznane flagi trzem opiekunom klas, w której patrole energetyczne zaznaczyły najmniejszą ilość pozostawionych urządzeń elektrycznych. Flagi zostały wręczone na apelu opiekunom sal:

· 10- Lidii Wrotniak,

· 26- Izabeli Tyburskiej,

· 28- Magdalenie Jankowskiej- Potrząsaj.

Broszurka dotyczaca oszczedzania energii.pdf

Przygotowała: Agnieszka Dąbrowska Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej

 

Sprawozdanie z udziału uczniów w „Nocy Nietoperzy”

organizowanej przez Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”

w dniu 6 czerwca 2014 roku

W dniu 6 czerwca 2014 roku grupa ośmiu uczniów pod opieką Janusza Krawczyka i Agnieszki Dąbrowskiej wzięła udział w Słupskiej Nocy Nietoperzowej- imprezie edukacyjnej organizowanej przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Zespołu w Słupsku Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” i Koło Chiropterologów „Salamandra” działające przy Uniwersytecie Gdańskim. Spotkanie podzielone było na dwie części:

 • teoretyczną- wykład w sali edukacyjnej PK „Dolina Słupi”, prowadzący Anna  Zapart i Grażyna Sadowska- w tej części zostały przedstawione podstawowe informacje dotyczące tych ssaków, gatunków nietoperzy, terenów występowania, ich siedlisk, sposobu odżywiania się, trybu życia. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, przyjrzenia się z bliska modelowi szkieletu tego ssaka, a co najważniejsze pozbyli się obaw, co do tych zwierząt. Dowiedzieli się, że dzięki nietoperzom ludzie nie są narażenie na ataki nadmiernej ilości owadów ( jeden nietoperz jest w stanie upolować w ciągu nocy około dwóch tysięcy komarów i innych dokuczliwych dla ludzi owadów).

· zajęcia w terenie- nasłuchy detektorowe i odłowy w pobliżu stawku przy ulicy Orzeszkowej w Słupsku, organizatorzy uzyskali formalne pozwolenie na odłów nietoperzy (zwierzęta te objęte są ochroną), rozstawiono dwie siatki w odległości około 100 metrów i oczekiwano na zachód słońca, kiedy to nietoperze opuszczają swoje schronienia i rozpoczynają polowanie. Po około pół godziny oczekiwania, w siatką umieszczoną w miejscu bardziej ustronnym złapały się dwa okazy- panie prowadzące spotkanie delikatnie wyplątały zwierzęta, dokonały oględzin, oznaczyły gatunek (były to karliczki ), płeć, a następnie zważyły i zmierzyły złapane okazy.

 

Ta kameralna w swym założeniu impreza była doskonałą okazją do poznania tych pasjonujących ssaków, o których obiegowa opinia jest dla nich często krzywdząca. Właśnie tego rodzaju spotkania prowadzone przez specjalistów- pasjonatów, przyczyniają się do podniesienia wiedzy młodych ludzi na tematy przyrodnicze.

Przygotowała: Agnieszka Dąbrowska Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej

 

W pierwszym roku realizacji projektu „Eko-logiczne nastolatki Europy” zorganizowano Konkurs Ekologiczny dla Klas. Prace wykonywane były na godzinach wychowawczych, w związku, z czym podczas realizacji działań konkursowych, podejmowane były przez uczniów i nauczycieli dyskusje związane z kwestiami ekologii. Zadania były związane z zaplanowanymi działaniami projektowymi. Konkurs składał się z czterech etapów:

- wykonanie plakatu dotyczącego sposobów oszczędzania energii (najlepsze plakaty zostały powieszone w Urzędzie Gminy, Szkole Podstawowej i ośrodku zdrowia)- pomysły uczniów dotyczyły konkretnych sposobów oszczędzania energii, a także podnosiły problem czerpania energii ze źródeł odnawialnych,

- wymyślenie i przedstawienie w formie prezentacji autentycznej, innowacyjnej i kreatywnej metody ochrony przyrody- pomysły przedstawione przez klasy zostały wykorzystane podczas drugiej mobilności w Hiszpanii,

- wykonanie cyfrowego albumu roślin i zwierząt- zdjęcia wykonywane były przez uczniów w najbliższej okolicy ich zamieszkania, co wpłynęło na umiejętność rozpoznawania flory i fauny w miejscu nauki i zamieszkania,

- wykonanie przedmiotu użytkowego z odpadów- segregowanie u źródła (w gospodarstwie domowym) i ponowne użycie, uczniowie zyskali świadomość ilości produkowanych odpadów i możliwości ich ponownego zastosowania. W ramach tego zadania uczniowie wykonali kwietnik, zabawki- samochód, pociąg i przytulankę, piórniki, lampy, wycieraczkę, szkatułkę, zgniatarkę do puszek, pojemniki do segregacji plastiku, skarbonkę, półki, świeczniki i inne.

Zgodnie z regulaminem konkursu każda praca konkursowa klas była oceniana przez przedstawiciela dyrekcji, troje nauczycieli prowadzących projekt, jednego przedstawiciela rodziców i troje uczniów- przedstawicieli Samorządu Szkolnego.

Dla trzech najlepszych klas ufundowano dzięki pomocy Rady Rodziców i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej atrakcyjne nagrody:

- pierwsze miejsce- wyjazd na basen do Redzikowa,

- drugie miejsce- wyjazd do kina,

- trzecie miejsce- wyjście na lody.

Klasa

Plakat

Prezentacja

Album cyfrowy

Przedmiot z odpadów

Razem

I a

1

8

6

7

22

I b

4

11

11

12

38

I c

2

7

5

10

24

I d

11

12

2

8

33

II a

6

2

3

11

22

II b

5

5

7

6

23

II c

9

5

-

3

17

II d

12

10

4

-

26

III a

4

8

12

4

26

III b

7

-

9

8

24

III c

8

9

10

5

32

III d

10

4

8

9

31

 

 

Przygotowała: Agnieszka Dąbrowska Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie ze spotkania

z dr Robertem Jaworskim z Akademii Pomorskiej w Słupsku

na temat sposobów oszczędzania energii

W dniu 3 marca 2014 roku w Zespole Szkół w Dębnicy Kaszubskiej na 6 godzinie lekcyjnej miało miejsce spotkanie z dr Robertem Jaworskim z Akademii Pomorskiej w Słupsku, kierującym „Akademickim Centrum Czystej Energii” na temat sposobów oszczędzania energii. W spotkaniu wzięło udział 27 osób z klas I- III zainteresowanych tematyką, a także uczniowie klasy III c w ramach lekcji geografii. Zaproszony gość przedstawił prezentację zawierającą sposoby oszczędzania energii począwszy od najprostszych dostępnych dla każdego człowieka, skończywszy na najbardziej zawansowanych sposobów produkcji czystej energii. Podczas spotkania zostało przeprowadzone doświadczenie, do którego zostały wykorzystane cztery płytki: biała, czarna, czarna z izolacją, czarna z izolacją i szkłem. Każda z płytek była podłączona do termometru. Płytki zostały poddane działaniu lampy- nagrzewane były w trakcie spotkania, przed rozpoczęciem doświadczenia prowadzący zadał uczniom pytanie, która z płytek osiągnie najwyższą temperaturę. Uczniowie głosowali w następujący sposób:

- biała płytka- 0 osób

- czarna płytka- 2 osoby

- czarna płytka z izolacją- 21 osób

- czarna płytka z izolacją i ze szkłem- 16 osób.

Na końcu spotkania odczytano wyniki pomiarów temperatury, z których wynikło, że najwyższą temperaturę osiągnęła płytka koloru czarnego z izolacją i ze szkłem. W ten sposób udowodniono, że izolowanie budynków pozwala na kumulację energii cielnej wewnątrz pomieszczeń.

W spotkaniu wzięli udział: nauczyciel geografii Janusz Krawczyk i koordynator projektu Agnieszka Dąbrowska. Uczniowie podziękowali gościowi za przybycie do szkoły, wręczając upominki związane z projektem „ Eko-logiczne nastolatki Europy”.