WYKAZ MIEJSCOWOŚCI GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

wraz z liczbą mieszkańców wg stanu w dniu 2013.09.30

1.

BOGUSZYCE

18

2.

BORZĘCINKO

34

3.

BORZĘCINO

356

4.

BRZEZINIEC

45

5.

BUDOWO

767

6.

BUDÓWKO

0

7.

DARGACZ

11

8.

DĘBNICA KASZUBSKA

3644

9.

DOBIESZEWKO

125

10.

DOBIESZEWO

165

11.

DOBRA

100

12.

DOBRZEC

27

13.

DOBRZYKOWO

8

14.

DUDZICZE

8

15.

GAŁĘZÓW

222

16.

GOGOLEWKO

80

17.

GOGOLEWO

444

18.

GOSZCZYNO

49

19.

GRABIN

111

20.

GRABÓWKO

1

21.

JAMRZYNO

24

22.

JAWORY

146

23.

KOTOWO

171

24.

KRZYNIA

42

25.

KRZYWAŃ

157

26.

LEŚNIA

35

27.

ŁABISZEWO

275

28.

ŁYSOMICE

28

29.

ŁYSOMICZKI

19

30.

MALENIEC

71

31.

MIELNO

186

32.

MOTARZYNO

700

33.

NIEMCZEWO

78

34.

NIEPOGLĘDZIE

347

35.

OCHODZA

38

36.

PODOLE MAŁE

231

37.

PODWILCZYN

178

38.

SKARSZÓW DOLNY

48

39.

SKARSZÓW GÓRNY

284

40.

SPOLE

12

41.

STARNICE

269

42.

STARNICZKI

1

43.

STRZEGOMINO

10

44.

TROSZKI

46

45.

ŻARKOWO

60

 

Podstawowe dane demograficzne: (stan na dzień 2013-09-30)

 

Stan ludności ogółem (pobyt stały)

9671

w tym:

- mężczyźni

4826

- kobiet

4845

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat)

 

ogółem

2305

w tym:

- mężczyźni

1156

- kobiety

1149

 

Ludność w wieku produkcyjnym ogółem

6169

w tym:

- mężczyźni (19-65 lat)

3325

- kobiety (19-60 lat)

2844

 

Ludność w wieku poprodukcyjnym

(mężczyźni 66 i więcej lat; kobiety 61 i więcej lat)

 

Ogółem

1197

w tym:

- mężczyźni

345

- kobiety

852

 

Urodzenia  1.01.2013 do 30.09.2013 ogółem

67

w tym:

- chłopcy

41

- dziewczynki

26

Zgony ogółem 1.01.2013 do 30.09.2013

65

Informację wytworzyła Beata Matusik