Gmina Dębnica Kaszubska leży w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, w powiecie słupskim. Położenie z lotu ptaka .
Znaczny obszar gminy położony jest w zlewni rzeki Słupi. Z ogólnej powierzchni 30 002 ha, około 15 000 ha stanowią lasy, 530 ha wody, 13 100 ha tereny rolne. Takie ukształtowanie terenu wskazuje na wysokie walory przyrodnicze gminy. Potwierdzeniem tego faktu jest Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, który wraz z otuliną zajmuje ponad 49% powierzchni gminy. Na terenie gminy znajdują się duże zbiorniki wodne o wysokiej klasie czystości wód. Walory ich w okresie letnim przyciągają rzeszę turystów, co sprzyja rozwojowi agroturystyki. Czyste jeziora i rzeki stanowią dużą atrakcję dla turystów, zwłaszcza amatorów wędkarstwa, zbieraczy runa leśnego i myśliwych. Wypoczywając na terenie gminy warto zwiedzić cieszący się duża popularnością, unikatowy na skalę europejską szlak elektrowni wodnych zbudowany na początku XX w. Istnieją bardzo dobre warunki dla rozwoju turystyki indywidualnej i sobotnio -niedzielnego wypoczynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezioro Krzynia                                                             Jezioro Dobra


 

 

 

 

 

 

 

 

Jezioro Kunitowskie                                                             Jezioro Wiejskie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezioro Głębokie                                                             Jezioro Rybiec