ŁABISZEWO - Sołtys Wioleta Mieczkowska
Podstawowe informacje o miejscowości
Sołectwo Łabiszewo położone jest w północno – zachodniej części gminy Dębnica Kaszubska, powiat słupski, w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi". Ludność miejscowości to osiedleńcy z Białorusi, Ukrainy, Rzeszowszczyzny, Wileńszczyzny oraz z centralnej Polski w szczególności z województwa kieleckiego i przemyskiego. Miejscowość Łabiszewo jest niedużą miejscowością sołecką, zamieszkiwaną przez 275 mieszkańców. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska przewidziano dla miejscowości funkcję rolniczą. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych większość mieszkańców pracowała w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, Nadleśnictwach i prowadząc własne niewielkie gospodarstwa rolne oraz dojeżdżała do pracy w pobliskich miastach. W 1993 r. w wyniku restrukturyzacji, co było przyczyną upadłości PGR rozpoczął się proces stale rosnącego bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych. Coraz więcej ludzi dojeżdża do pracy do odległych miejscowości (Dębnica Kaszubska, Bytów, Słupsk) lub migruje. Podstawowym źródłem utrzymania na wsi poza świadczeniami wynikającymi z umów o pracę są renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej i praca na własnych gospodarstwach rolnych.
Rys historyczny miejscowości Łabiszewo
W 1518 roku Łabiszewo nazywało się Labussow a nazwa ta wywodzi się od nazwy osobowej Łabusz lub Łabosz. Była to wieś szlachecka stanowiąca lenno Puttkamerów, Zitzewitzów i Gottbergów. W 1900 rok - Ulrich von Gottberg sprzedał majątek a następnym właścicielem stał się Kalikstus von Zakrzewski (1910-1928). Kolejnym gospodarzem była pani von Steegen z domu Zitzewitz.