ŻARKOWO - Sołtys Ewa Nowak
Informacje ogólne
Wieś Żarkowo jest jedną z mniejszych wsi sołeckich gminy Dębnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie. W skład obrębu wiejskiego wchodzi tylko jedna wieś, jego powierzchnia wynosi 155,27 ha. We wsi znajduje się osiemnaście prywatnych posesji z własnym ujściem wody. Liczba ludności według stanu na 15 stycznia 2009 r. wynosiła 53 mieszkańców.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska przewidziano dla wsi funkcję rolniczą. Do wsi Żarkowo prowadzi odcinek utwardzonej drogi gminnej o długości ok. 1 km od drogi powiatowej relacji Słupsk – Globino – Czarna Dąbrówka. Wieś leży w otulinie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, wśród lasów i jezior. Przez miejscowość przepływa rzeka Graniczna.
Rys historyczny miejscowości
Cała wieś została założona w latach 1893 – 1898 przez dziedzica niemieckiego, który zajmował się rolnictwem i hodowlą bydła. W miejscowości znajduje się dworek szachulcowy z 1898 roku.