BUDOWO - Sołtys Paweł Nowicki
Podstawowe informacje o sołectwie
Sołectwo Budowo położone jest w południowo-wschodniej części gminy Dębnica Kaszubska, powiat słupski, w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi". W jego skład wchodzą miejscowości: Budowo i Budówko. Ludność miejscowości to osiedleńcy z Białorusi, Ukrainy, Rzeszowszczyzny, Wileńszczyzny oraz z centralnej Polski w szczególności z województwa kieleckiego i przemyskiego. Budowo jest drugą pod względem liczebności wsią w gminie Dębnica Kaszubska, zamieszkuje ją ponad 819 osób. Powierzchnia obrębu wiejskiego wynosi 1136,31 ha, gęstość zaludnienia wynosi 72 osób/km, i jest wyższa od średniej dla gminy.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska przewidziano dla sołectwa funkcję rolniczą W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych większość mieszkańców pracowała w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, Nadleśnictwach i prowadząc własne gospodarstwa rolne (około 30) oraz dojeżdżała do pracy w pobliskich miastach. W tym okresie wybudowano osiedle domów pegerowskich oraz Nadleśnictwa. W 1993r. w wyniku restrukturyzacji, co było przyczyną upadłości PGR rozpoczął się proces stale rosnącego bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych. Coraz więcej ludzi dojeżdża do pracy do odległych miejscowości (Dębnica Kaszubska, Bytów, Słupsk) lub migruje. Podstawowym źródłem utrzymania na wsi są renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej i praca na własnych gospodarstwach rolnych.
Rys historyczny miejscowości Budowo
Pierwsze wzmianki o Budowie pochodzą z 1360 roku. Wieś była jedną z najstarszych siedzib rodu Zitzewitz. W dokumencie datowanym na około 1420 rok jako właściciela wymieniano Petera von Zitzewitz, który pochodził z pierwszej wymarłej gałęzi rodu wywodzącej się z Budowa. Władanie tej rodziny we wsi Budowo trwało do 1945 r. Wieś była kilkakrotnie pustoszona przez pożary min. w 1550r. i 1815 roku. Dużą sławą cieszył się protestancki proboszcz Budowa Gothlib Jakob Homann, który był autorem dzieła o pomorskiej florze wydanego w latach 1828 – 1835. Wieś była miejscowością rolniczą, brak informacji dotyczących działalności innych większych zakładów przemysłowych z wyjątkiem drobnych zakładów usługowych. Budowo do 1975 r. było siedzibą władz gminnych i wchodziło w skład powiatu bytowskiego, od tego roku zostało wchłonięte przez gminę Dębnica Kaszubska i województwo słupskie.