DĘBNICA KASZUBSKA - Sołtys Ireneusz Ziółkowski
Położenie miejscowości i przynależność administracyjna
Sołectwo Dębnica Kaszubska położone jest na Wysoczyźnie Polanowskiej, w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, w powiecie słupskim, w zachodniej części gminy, przy drodze wojewódzkiej nr 210 Słupsk - Unichowo.
Dębnica Kaszubska jest jedną z 20 wsi sołeckich i jednocześnie stolicą gminy. W skład sołectwa wchodzi siedem miejscowości: Dębnica Kaszubska, Krzynia, Łysomice, Łysomiczki, Dobrzykowo, Dudzicze i Dargacz.
Powierzchnia
Powierzchnia obrębu sołectwa Dębnica Kaszubska wynosi 8939,74 ha.

- Grunty zabudowane i zurbanizowane 140,19 [ha] 1,57 %
- Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone 6970,20 [ha] 77,97%
- Łąki i pastwiska trwałe 303,70 [ha]3,40 %
- Grunty orne 1131,65 [ha] 12,66 %
- Sady 1,28 [ha]0,01 %
- Nieużytki 100,36 [ha]1,12 %
- Drogi 107,50 [ha]1,20 %
- Rowy 6,05 [ha]0,07 %
- Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 161,76 [ha]1,81 %
- Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 6,96 [ha] 0,08 %
- Użytek ekologiczny 0,1 [ha] 0,001 %
- Tereny różne 4,95 [ha] 0,06 %
- Razem 8939,74 [ha] 100,00 %

Sołectwo Dębnica Kaszubska zamieszkują 3682 osoby, tj. 37% mieszkańców gminy. Liczba mieszkańców poszczególnych wsi wchodzących w skład sołectwa przedstawia się następująco:
1. Dębnica Kaszubska 3567
2. Krzynia 40
3. Łysomice 26
4. Łysomiczki 17
5. Dobrzykowo 10
6. Dudzicze 8
7. Dargacz 10

Nazwa stolicy gminy związana z dębami, z kolei nazwa niemiecka „Rathsdamnitz” odzwierciedla podległość wsi wobec słupskiego magistratu. Wieś znana już w XII wieku. W 1485 roku magistrat Słupska wykupił większą część wsi od Martina Wobesera, a pozostała była własnością Clausa Puttkamera z Cetynia. Na tle praw własnościowych do Dębnicy wynikł spór między magistratem a księciem Bogusławem X, rozstrzygnięty ostatecznie w 1517 roku i wówczas słupscy rajcy wykupili prawa do całej wsi. Stolica gminy do 1945 roku należała do władz miasta Słupska. W okresie powojennym gmina Dębnica Kaszubska stała się terenem działań Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej, które zdominowały życie większości mieszkańców gminy poza samą Dębnicą Kaszubską, która stała się miejscowością o charakterze przemysłowo-usługowym. Dwa duże zakłady przemysłowe tj. Zakłady Garbarskie i Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa zatrudniały większość mieszkańców stolicy gminy i najbliższych okolic. Dzisiaj Dębnica Kaszubska stanowi centrum życia całej gminy. Tu znajdują się wszystkie instytucje gminnej władzy samorządowej, kulturalnej, centra handlowe i większe przedsiębiorstwa gminy.