DOBIESZEWO - Sołtys Urszula Cichońska
Podstawowe informacje o sołectwie
Sołectwo Dobieszewo – Dobieszewko – Leśnia położone jest w województwie pomorskim, powiecie słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska. Leży w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi". W jego skład wchodzą: Dobieszewo, Dobieszewko i Leśnia. Sołectwo leży na trasie komunikacyjnej Słupsk - Głobino - Czarna Dąbrówka i Słupsk - Dębnica Kaszubska – Bytów. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska przewidziano dla sołectwa funkcję rolniczą.
Rys historyczny miejscowości Dobieszewo
Nazwa miejscowości Dobieszewo pochodzi od Dobessouo ( 1294), Dubbesaw (1485 ). Nazwa powstała przez dodanie formantu - owo do nazwy osobowej Dobiesz (od Dobiesław); niem. Gross Dubsow. Pierwsza wzmianka o wsi pojawiła się w 1294 roku „dictam Dobbassouo sitam in districtu Slupensi". Za założyciela Dobieszewa uważany jest Stephan z dobieszewskiej gałęzi rodu von Zitzewitz. Po 1635 roku, za Pana dóbr dobieszewskich uznaje się Paula von Gottberg. Przez prawie 300 lat dobra pozostawały w tej rodzinie. W 1908 roku kupił je Wilhelm von Zitzewitz z linii borzęcińskiej i w rękach jego rodziny Dobieszewo pozostawało do końca 1945 roku. Ostatnią panią na włościach była Henrierta von Zitzewitz. Jednym z cenniejszych obiektów w Dobieszewie jest zabytkowy XVII - wieczny kościół – dawniej protestancki, obecnie katolicki pod wezwaniem Stanisława Biskupa i Męczennika. Pierwsze wzmianki o
kościele, który strawił pożar w 1715 roku, sięgają roku 1385. Obecny kościół pochodzi z 1779 roku, o czym świadczy data na chorągiewce dachowej. Kościół posiada konstrukcję szkieletową wypełnioną cegłą. Wieża w części parterowej jest murowana, wyżej ma konstrukcję drewnianą szalowaną deskami.
Trójspadowy dach kościoła pokryty jest gontem. Kościół zbudowany został na planie prostokąta, jednonawowy z emporą muzyczną od północnego -zachodu. Nawa kościelna od południowego - wschodu zamknięta jest trójbokiem. Na szczególną uwagę z zabytkowego wyposażenia zasługuje ołtarz i ambona z I połowy XVIII wieku, prospekt organowy datowany na XIX wiek oraz dzwon z 1851 roku.
Sołectwo posiada również swoją legendę. Dotyczy ona „BABULINY" - byłej właścicielki Dobieszewa z rodu von Zitzewitz, która straszy w podziemiach budynku po byłej szkole podstawowej w Dobieszewie. Dobieszewo wyróżnia się zwartą zabudową wsi, ponieważ leżało na szlaku handlowym (Słupsk - Gdańsk) a mieszkańcy pełnili funkcję usługowo - rzemieślniczą. Były dwie piekarnie, masarnia, mleczarnia, karczma z hotelem, wozownia, stajnia, kuźnia, warsztat kołodziejski, stacja paliw.