GAŁĘZÓW - Sołtys Teresa Stachowiak
Podstawowe informacje o sołectwie
Gałęzów (Gałęzowo) – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska, w otulinie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Miejscowość jest początkiem ścieżki przyrodniczej "Okolice jeziora Głębokiego". Wieś jest siedzibą sołectwa Gałęzów. We wsi znajduje się jezioro Wiejskie. Na południe od miejscowości znajduje się jezioro Głębokie. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa słupskiego. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych mieszkańcy w większości pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, w Lasach Państwowych i własnych gospodarstwach. W 1993 roku w wyniku restrukturyzacji Państwowego gospodarstwa, większość mieszkańców zasiliła szeregi bezrobotnych. Podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca w zakładach pracy w Słupsku i okolicznych miejscowościach. Wielu mieszkańców utrzymuje się rent, emerytur, zasiłków dla bezrobotnych oraz świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska przewidziano dla sołectwa funkcję rolniczą.
Odległość od Słupska: 38 km. Odległość od Bytowa: 17 km.
Rys historyczny miejscowości Gałęzów
W wyniku przeprowadzonych wykopalisk archeologicznych okryto, że w okolicy Gałęzowa istniało grodzisko wczesnośredniowieczne datowane na VIII / IX wiek. Odkryto także ślady osady średniowiecznej. Wieś po raz pierwszy wzmiankowane w początkach XV wieku. Dawna posiadłość Zitzewitzów (1432-1565), Krokowów, od 1646 -1653 w rękach Jerzego Puttkamera, w latach 1699-1733 - Szymona von Pircha i jego syna, po czym do 1882 roku - Zitzewitzów i wreszcie, do 1945 roku, ponownie w rękach Puttkamerów. Gałęzów stanowiło integralną część majatku Niepoględzie.
- W średniowieczu pierwsze wzmianki o pałacyku myśliwskim w Niepoględziu
- 1432 do 1565 roku Niepoględzie i Gałęzów lenno Zitzewizów;
- w 1523 r. właścicielem jest Ewalt Czitzeuitzche to Nippeglenze. W latach następnych wskutek zawieranych małżeństw teren ten był własnością rodziny von Krockow
- około 1650 roku właścicielem był Georg von Puttkamer, który około roku 1653 zginął wraz sześciorgiem dzieci, w katastrofie statku, podczas przeprawy ze Szwecji na Pomorze. Uratowana z katastrofy żona Georga, poślubiła swego wybawcę szwedzkiego kapitana Simona von Pirch
- 1699 Simon von Pirch z rąk elektora brandenburskiego otrzymał Niepoględzie w lenno. Następnym z kolei dziedzicem był jego syn Gneomar von Pirch
- 1733 majątek wraca w posiadanie rodziny Zitzewitz
- 1717 Zgodnie z przeprowadzonym spisem, majątek Niepoględzie (wspólnie z Gałęzowem) miał jeden folwark, jedną wypalarnię wapna, pięciu chłopów, sześciu półchłopów, jedną kuźnię; w pobliżu, na Młyńskim Potoku, odpływie Jeziora Kunitowskiego był młyn wodny. Do majątku należały folwarki w Plansen i Grabówku oraz drewniane strażnice w Jandrock, Stocken i Mikutten.
- Aż do roku 1945 Niepoględzie jest Gminą w skład, której wchodzi 11 miejscowości.
Powierzchnia gminy: 2398 ha Liczba gospodarstw: 83 Liczba domów (1925r.): 49
Urząd okręgowy: Budowo Urząd stanu cywilnego: Budowo Urząd żandarmerii: Gałęźnia Wielka Urząd sądowy: Bytów Stacja kolejowa: Budowo Linia kolejowa: Budowo-Słupsk Agencja pocztowa: Niepoględzie
- 1864 Stary dwór został rozbudowany; dobudowano nowe skrzydło, połączone z dotychczasowym dworem, który także został rozbudowany, dodano jedną kondygnację i przebudowano dach, sześciokątną wieżą wejściową, z szerokimi drzwiami wprowadzającymi na holl, gdzie mieściła się duża klatka schodowa z galerią, łącząca wszystkie korytarze.
- 1882 Adolf von Zitzewiz i jego żona Mathilde z domu von Sprenger, będąc bezdzietni, zapisali majątek siostrzeńcowi Jesco von Puttkamer (1841-1918), młodszemu synowi Eugena von Puttkamer z Główczyc. Pełnił on służbę państwową – był prezydentem regencji we Frankfurcie nad Odrą i członkiem pruskiego dworu.
- 1918 Otto von Puttkamer (1867-1927) odziedziczył majątek po śmierci ojca. Był deputowanym w urzędzie powiatowym.
- 1900 Otto von Puttkamer otwiera pierwszą na tym terenie szkołę publiczną w Gałęzowie
- 1927 majątkiem zarządza Jesco von Puttkamer (1902- 1947). Jego największą pasją była polityka. Miał charakter narodowego socjalisty; utrzymywał kontakty z grupą oporu i został czasowo aresztowany 20 lipca 1944 roku. Zmarł w Berlinie nie pozostawiając potomstwa
- 7.03.1945 7 marca o godz. 8.00 rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców; uciekali przez Unichowo, Czarną Dąbrówkę, Lębork do Redy. Część z nich dostała się do portu w Gdańsku i w Gdyni. Tego dnia po południu, Niepoględzie zostało zajęte przez oddziały sowieckie. Po jakimś czasie pojawili się Polacy i zajęli domy i gospodarstwa. Ostatni właściciel Niepoględzia zmarł bezdzietnie w Berlinie w roku 1947.