GOGOLEWKO - Sołtys Dorota Kałach
Informacje ogólne
Sołectwo Gogolewko położone jest na krańcu północno - wschodniej części gminy Dębnica Kaszubska, powiat słupski, w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi". W skład sołectwa wchodzą dwie miejscowości: Gogolewko i Maleniec. Przez miejscowość Gogolewko przebiega droga powiatowa Słupsk - Czarna Dąbrówka, natomiast do miejscowości Maleniec prowadzi droga gminna. Od Słupska miejscowości oddalone są o około 30 km.
Rys historyczny
Miejscowość Gogolewko założona została na planie małej ulicówki jako własność lenna von Zitzewitzów. W 1784 roku we wsi były dwa folwarki: Malenz z owczarnią i mały folwark Potocken oraz kuźnia - łącznie 28 domów. W 1837 roku wieś sprzedano Frankensteinowi, a w 1845 przeszła do rodziny von Below. Ostatnimi właścicielami byli Woltersdorffowie.
Sołectwo, samorząd  mieszkańców.
Ogół mieszkańców miejscowości Gogolewko, Maleniec stanowi samorząd sołectwa Gogolewko, który jest jednostką pomocniczą wspólnoty samorządowej jaką jest Gmina Dębnica Kaszubska.