GRABIN - Sołtys Bożena Pawlak
Podstawowe informacje o miejscowości
Sołectwo Grabin leży w północno – zachodniej części gminy Dębnica Kaszubska, powiat słupski, w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi". Ludność miejscowości to osiedleńcy z Białorusi, Ukrainy, Rzeszowszczyzny, Wileńszczyzny oraz z centralnej Polski w szczególności z województwa kieleckiego i przemyskiego. Sołectwo to zamieszkiwane jest przez 117 osób. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska przewidziano dla sołectwa funkcję rolniczą. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych większość mieszkańców pracowała w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, Nadleśnictwach i prowadząc własne niewielkie gospodarstwa rolne oraz dojeżdżała do pracy w pobliskich miastach i miejscowościach. W 1993 r. w wyniku restrukturyzacji, co było przyczyną upadłości PGR rozpoczął się proces stale rosnącego bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych. Coraz więcej ludzi dojeżdża do pracy do odległych miejscowości (Dębnica Kaszubska, Bytów, Słupsk) lub migruje. Podstawowym źródłem utrzymania na wsi są renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej i praca na własnych gospodarstwach rolnych.

Rys historyczny Sołectwa Grabin
Miejscowość Grabin z niemieckiego NEUFELD, w skład której wchodzi zespół folwarczny z przełomu XVIII i XIX w. Oraz budynki z przełomu wieku XIX i XX. Etymologia tej pseudogeograficznej nazwy wiąże się z drzewem grab, który mieścił się na obrzeżach wsi i został zniszczony przez uderzenie pioruna. Na terenie miejscowości do dnia dzisiejszego zachowała się legenda stanowiąca podstawę historii nazwy tej miejscowości.