KOTOWO - Sołtys Dariusz Jarzębiński
Podstawowe informacje o miejscowości
Sołectwo Kotowo położone jest w południowo-wschodniej części gminy Dębnica Kaszubska, powiat słupski, w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi". Ludność miejscowości to osiedleńcy z Białorusi, Ukrainy, Rzeszowszczyzny, Wileńszczyzny oraz z centralnej Polski w szczególności z województwa kieleckiego i przemyskiego. Miejscowość Kotowo jest niedużą miejscowością sołecką, zamieszkiwaną przez 183 mieszkańców. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska przewidziano dla miejscowości funkcję rolniczą. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych większość mieszkańców pracowała w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, Nadleśnictwach i prowadząc własne niewielkie gospodarstwa rolne oraz dojeżdżała do pracy w pobliskich miastach. W 1993 r. w wyniku restrukturyzacji, co było przyczyną upadłości PGR rozpoczął się proces stale rosnącego bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych. Coraz więcej ludzi dojeżdża do pracy do odległych miejscowości (Dębnica Kaszubska, Bytów, Słupsk) lub migruje. Podstawowym źródłem utrzymania na wsi poza świadczeniami wynikającymi z umów o pracę są renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej i praca na własnych gospodarstwach rolnych.
Rys historyczny miejscowości Kotowo
Pierwsze informacje o Kotowie pochodzą z 1360 roku. Jako właściciel wymieniony jest wtedy Jarosław von Zitzewitz. W posiadaniu tej rodziny wieś znajdowała się do 1945 roku, a jej ostatnim właścicielem był Friedrich Karl. Majątek obejmował wówczas oprócz Kotowa, Motarzyno i Jamrzyno. We wsi zachował się murowany dwór pochodzący z pierwszej ćwierci XX wieku oraz budynki gospodarcze z XIX wieku. Park dworski w stylu krajobrazowym założony został w końcu XIX wieku. Wykopaliska archeologiczne wskazują, że obszar Kotowa i okolic zamieszkały był już we w czesnym średniowieczu, odkryto bowiem ślady osady pochodzącej z tego okresu.