KRZYWAŃ – Sołtys Jadwiga Lejczak
Sołectwo Krzywań leży w północno – zachodniej części gminy Dębnica Kaszubska, powiat słupski, w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi". Ludność miejscowości to osiedleńcy z Białorusi, Ukrainy, Rzeszowszczyzny, Wileńszczyzny oraz z centralnej Polski w szczególności z województwa kieleckiego i przemyskiego. Sołectwo to zamieszkiwane jest przez 156 osób. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska przewidziano dla sołectwa funkcję rolniczą. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych większość mieszkańców pracowała w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, Nadleśnictwach i prowadząc własne niewielkie gospodarstwa rolne oraz dojeżdżała do pracy w pobliskich miastach i miejscowościach. W 1993 r. w wyniku restrukturyzacji, co było przyczyną upadłości PGR rozpoczął się proces stale rosnącego bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych. Coraz więcej ludzi dojeżdża do pracy do odległych miejscowości (Dębnica Kaszubska, Bytów, Słupsk) lub migruje. Podstawowym źródłem utrzymania na wsi są renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej i praca na własnych gospodarstwach rolnych.
Rys historyczny Sołectwa Krzywań
Krzywań wymieniony był już w 1396 r. obok miejscowości Głobino jako własność rodziny Vormannów. W XVIII i XIX wieku często zmieniali się właściciele wsi:- 1396 rok - razem z Głobinem wieś była własnością Vormannów. Prawdopodobnie przed 1450 roku majątek został nabyty przez Luetcke Massow.- 1717 rok - obok Massowa, jako właściciel występuje także Michael Laurentz von Nohrmann (Vormann).- 1752 rok - majątek kupuje starosta Joachim Ruediger von Massow.- 1765 rok - von Massow odstępuje Krzywań Kasparowi Freyschmidt, inspektorowi młyna. Ten sprzedaje wieś wdowie Helenie Julianie du Faye.- 1784 rok - wieś kupuje Gustaw von Gottberg.- 1842 rok - dobra stają się własnością rodziny von Althen.- 1866 rok - w posiadaniu Otto von Althen zmarłego w 1928 roku. Ostatnim z tego rodu panem jest syn Otta - Gerhard.Nazwa miejscowości pochodzi od Krywań (1622), Crivan (1755). Nazwa dzierżawcza od nazwy osobowej Krzywań. Nazwa obecna jest niedokładną resubstytucją zapisu niemieckiego Kriwan.