MIELNO - Sołtys Marzena Wyka
Podstawowe informacje o sołectwie
Miejscowość Mielno położona jest w południowo-zachodniej części gminy Dębnica Kaszubska, powiat słupski, w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi". Ludność miejscowości to osiedleńcy z Białorusi, Ukrainy, Rzeszowszczyzny, Wileńszczyzny oraz z centralnej Polski w szczególności z województwa kieleckiego i przemyskiego. Mielno jest niedużą miejscowością, której liczba mieszkańców wynosi 191 W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska przewidziano dla sołectwa funkcję rolniczą. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych większość mieszkańców pracowała w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, Nadleśnictwach i prowadząc własne niewielkie gospodarstwa rolne oraz dojeżdżała do pracy w pobliskich miastach. W 1993 r. w wyniku restrukturyzacji, co było przyczyną upadłości PGR rozpoczął się proces stale rosnącego bezrobocia. Coraz więcej ludzi dojeżdża do pracy do odległych miejscowości (Dębnica Kaszubska, Bytów, Słupsk) lub migruje. Podstawowym źródłem utrzymania na wsi są renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej i praca na własnych gospodarstwach rolnych.
Rys historyczny miejscowości Mielno
Nazwa Mielno to nazwa typowo topograficzna z członem - mel oznaczającym tereny podmokłe, mieliznę Mielno było wsią w połowie szlachecką (Mielno szlacheckie) i w połowie królewską (Mielno królewskie). Mielno królewskie należało do króla Prusa i w związku z tym znajdowało się pod zarządem odpowiedniego urzędu w Słupsku. Mielno szlacheckie należało do rodziny Puttkamerów z Krępy. Między właścicielami dochodziło do sporów na tle praw do lasu. Ostatecznie spór rozstrzygnięto na korzyść Puttkamerów. Mielno szlacheckie przed II Wojną Światową zostało zasiedlone. W 1939 roku we wsi było ponad 70 gospodarstw.