MOTARZYNO - Sołtys Urszula Rączka
Sołectwo Motarzyno położone jest w południowo-wschodniej części gminy Dębnica Kaszubska, powiat słupski, w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi". Ludność miejscowości to osiedleńcy z Białorusi, Ukrainy, Rzeszowszczyzny, Wileńszczyzny oraz z centralnej Polski w szczególności z województwa kieleckiego i przemyskiego. Sołectwo Motarzyno jest jednym z największych sołectw na terenie gminy Dębnica Kaszubska zamieszkiwane jest przez 931 mieszkańców.
W skład sołectwa wchodzą następujące miejscowości:
Motarzyno 723
Goszczyno 43
Jamrzyno 22
Niemczewo 86
Ochodza 38
Spole 11
Strzegomino 10
Ogółem sołectwo 933
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska przewidziano dla sołectwa funkcję rolniczą. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych większość mieszkańców pracowała w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, Nadleśnictwach i prowadząc własne niewielkie gospodarstwa rolne oraz dojeżdżała do pracy w pobliskich miastach. W 1993 r. w wyniku restrukturyzacji, co było przyczyną upadłości PGR rozpoczął się proces stale rosnącego bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych. Coraz więcej ludzi dojeżdża do pracy do odległych miejscowości (Dębnica Kaszubska, Bytów, Słupsk) lub migruje. Podstawowym źródłem utrzymania na wsi poza świadczeniami wynikającymi z umów o pracę są renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej i praca na własnych gospodarstwach rolnych.
Rys historyczny miejscowości Motarzyno
Historia miejscowości sięga XIV wieku. Już wówczas wieś Motarzyno (Muttrin) występuje jako wczesne lenno Zitzewitzów. W tradycji rodzinnej jako pierwszy z tej linii wymieniony jest Jarosław von Zitzewitz (starszy), jako rycerz i pan na Motarzynie i licznych innych majątkach ziemi słupskiej. Jest on również uważany za założyciela wymarłej, pierwszej motarzyńskiej linii tej rodziny. Pierwsza wzmianka o Motarzynie pochodzi z 1360 roku – wieś nosiła wówczas nazwę Mutrin (mała wieś pastwiskowa). Majątek graniczył bezpośrednio z ziemiami Zakonu Krzyżackiego w Bytowie, co wywoływało zatargi, a nawet do starcia zbrojne. Za czasów Mutrina były też zatargi ze Słupskiem w kwestii wykorzystywania Słupi jako rzeki spławnej. W czasie wojny trzydziestoletniej wieś bardzo ucierpiała. W 1784 r. według opisu Bruggemanna we wsi był folwark, karczma, kuźnia, wydzielony folwark Niemczewo i łącznie 26 zagród. Do majątku przyłączony też został folwark w Jarzynie. Wieś utrzymywała również nauczyciela. W 1868r. Fredrach Kerl von Zitzewitz wybudował przestronny pałac w otoczeniu pięknego parku i powiększył majątek przez zakup następnych wsi. Jego wnuk, również Fredrach Karl, był ostatnim dziedzicem w Motarzynie. Tutejsza parafia powstała na przełomie XIII i XIV wieku i wówczas wybudowana została przez Martina von Zitzewitz pierwsza kaplica. Pomimo działań germanizacyjnych Motarzyno było kaszubskie jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku. Ostatnie nabożeństwo kaszubskie na żądanie patrona (opiekun) kościoła odprawione zostało w 1799r.