PODOLE MAŁE - Sołtys Krystyna Szłapa
Podstawowe informacje o miejscowości
Sołectwo Podole Małe położone jest w północno – zachodniej części gminy Dębnica Kaszubska, powiat słupski, w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi". Ludność miejscowości to osiedleńcy z Białorusi, Ukrainy, Rzeszowszczyzny, Wileńszczyzny oraz z centralnej Polski w szczególności z województwa kieleckiego i przemyskiego. Miejscowość Podole Małe jest niedużą miejscowością sołecką, zamieszkiwaną przez 236 mieszkańców. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska przewidziano dla miejscowości funkcję rolniczą. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych większość mieszkańców pracowała w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, Nadleśnictwach i prowadząc własne niewielkie gospodarstwa rolne oraz dojeżdżała do pracy w pobliskich miastach. W 1993 r. w wyniku restrukturyzacji, co było przyczyną upadłości PGR rozpoczął się proces stale rosnącego bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych. Coraz więcej ludzi dojeżdża do pracy do odległych miejscowości (Dębnica Kaszubska, Bytów, Słupsk) lub migruje. Podstawowym źródłem utrzymania na wsi poza świadczeniami wynikającymi z umów o pracę są renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej i praca na własnych gospodarstwach rolnych.
Rys historyczny miejscowości Podole Małe
Nazwa Podole Małe pochodzi od wyrażenia przyimkowego, określającego miejsce nizinne; niem. Klein Podel. W 1405 roku jako właściciel wymieniany jest Mathias von Zitzewitz, założyciel tej
gałęzi rodu. Później Podole Małe w połowie należało do von Miltitzów, co wskazuje lustracja z 1717 r., ale już w 1766 r. całość majątku znalazła się w rękach pierwszych właścicieli. W 1784 r. według Bruggemanna we wsi były dwa folwarki, kuźnia, pracował nauczyciel, a łącznie było 14 domów.