UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "START" - Motarzyno

UKS START działający przy Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Motarzynie powstał w 2004 roku i został wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku pod Nr 4/2004.
Funkcję prezesa pełni Izabela Tabaka.