W dniach 13-15 grudnia 2013 Gmina Dębnica Kaszubska gościła strażaków ochotników z Gminy Schwarzenbek-Land.
Goście obdarowali OSP Borzęcino samochodem pożarniczym Mercedes 608D pochodzącym od druhów strażaków z FF Berkenthin.
W imieniu gości samochód na ręce druha Pawła Janika Prezesa OSP Borzęcino przekazali Thomas Stich i komendant FF z Berkenthin Andrea Papalia
Gminę Schwarzenbek-Land ponadto reprezentowali Ralf Spinngiess dyrektor Urzedu Gminy i Deltaf Hanck komendant FF Gross Pampau
które w maju br przekazało podobny samochód pożarniczy dla OSP Gogolewo.

Krystian Czapiewski

 

W dniach 6-8 września 2012 r. przedstawiciele Gminy Dębnica Kaszubska gościli w zaprzyjaźnionej gminie Schwarzenbek w Niemczech. Współpraca między naszymi gminami liczy już 10 lat. W piątek, nasi niemieccy przyjaciele, pokazali nam gminy wchodzące w skład Urzędu Schwarzenbek-Land. Odwiedziliśmy urząd gminy, elektrownie słoneczną, świetlice gminne, kościóły ewangelickie, żłobek, salę gimnastyczną, remizy strażackie oraz byliśmy gośćmi barona von Ruffin. W majątku barona odbywały się jesienne targi „Herbstmarkt”. W sobotę natomiast gospodarze pokazali nam Hamburg. Ze strony niemieckiej zawsze towarzyszyli nam panowie burmistrzowie gmin Schwarzenbek-Land. z panem burmistrzem Klausem Hansenem na czele oraz sekretarz Hubert  Kudling - wraz z małżonkami. Ze strony polskiej w delegacji udział wzięli:

- Eugeniusz Dańczak – Wójt Gminy,

- Iwona Wójcik – Sekretarz Gminy,

- Antoni Slipek – radny Gminy,

- Zbigniew Damaszke – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w  Starnicach,

- pracownicy  Urzędu Gminy: Teresa Łukasiak, Danuta Matyszewska, Teresa Kozdroń-Kołacka, Janusz Choma,
oraz panie Aleksandra Rolirad – mieszkanka Gminy Dębnica Kaszubska, zajmująca się rękodzielnictwem, Ewa Kazanowicz – również mieszkanka naszej gminy. Pani Ewa przyjęła na siebie trud tłumaczenia i zadanie to wypełniła wspaniale, za co Jej serdecznie dziękujemy.

Wizyta była bardzo udana, pełna wrażeń i na pewno pozostanie w pamięci przez długi czas.

 

Iwona Wójcik, Dębnica Kaszubska, 10 września 2012 r.

 

Fotoreportaż z wizyty:

 

I dzień wizyty

II dzień wizyty

 

Współpraca z Niemiecką Gminą Schwarzenbek

Współpraca pomiędzy Gminą Schwarzenbek a Gminą Dębnica Kaszubska podjęta została w 2002 roku. Realizowane przez samorządy działania mają na celu wspieranie i rozwijanie wzajemnych zainteresowań życiem i kulturą gmin partnerskich.

Współpraca z Gminą Hażlach

Współpraca pomiędzy Gminą Hażlach a Gminą Dębnica Kaszubska podjęta została 25 stycznia 2010 roku. Obie gminy dążyć będą do nawiązania przyjacielskich stosunków, wspierania i rozwijania zainteresowań życiem i kulturą gminy partnerskiej.
Informacje o gminie partnerskiej: www.hazlach.pl

Gmina Schwarzenbek

Partnerschaft mit der Gemeinde Schwarzenbek in Deutschland

Współpraca pomiędzy Gminą Schwarzenbek a Gminą Debnica Kaszubska podjęta została w 2002 roku. Realizowane przez samorządy działania mają na celu wspieranie i rozwijanie wzajemnych zainteresowań życiem i kulturą gmin partnerskich.
Gmina Schwarzenbek-Land podobnie jak gmina Dębnica Kaszubska liczy ponad 9 tys. mieszkańców, żyjących w 19 miejscowościach odpowiadających naszym sołectwom w sąsiedztwie dużego ośrodka przemysłowego jakim jest miasto Hamburg.

Obchody 100-lecia straży pożarnej
7 czerwiec 2008 r.

Na zaproszenie partnerskiej gminy Schwarzenbek, Huberta Kudlinga - Leitender Verwaltungsbeamter i Wolfganga Gerlacha – Amtsvorsteher, w dniach 6 - 7.06.2008 r., delegacja Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP Gminy Dębnica Kaszubska w osobach: Eugenisz Dańczak – Wójt Gminy Dębnica Kaszubska, Rafał Knitter – Radny Rady Gminy, Stefan Dawidowski, Zbigniew Damaszke, Władysław Śliwiak, Rajmund Dargas oraz Pani Ewa Kazanowicz, uczestniczyła w obchodach 100-lecia powstania straży pożarnej w Kasseburg.

To właśnie na dzień, 7 czerwca 2008 r. przypadło święto Straży Pożarnej i jej 100 – lecie. Około godziny 11-tej rozpoczęła się planowana impreza, na którą przybyli goście z Landu Schleswig-Holstein, Kreis Lauenburg oraz sąsiednich gmin. Najliczniejszą grupą byli strażacy, którzy w swych dostojnych strojach, grając i maszerując ulicami miasteczka prezentowali się okazale.

Bardzo ciekawą atrakcją imprezy były pokazy mody strażackiej minionego 100 lecia. Zaprezentowano również pokaz gaszenia pożaru zabytkową pompą. Po uroczystych przemowach przyszedł czas na wręczenie pamiątkowych prezentów. Po poczęstunku udaliśmy się do miejsca, gdzie gospodarze: Wolfgang Gerlach, Hubert Kudling oraz Manfred Drotchmann, przedsiębiorca rolny, opowiedzieli nam o najstarszym młynie. Ostatnim etapem wycieczki była uroczysta, wspólna kolacja w obecności urzędników samorządu lokalnego gminy Schwarzenbek – Land.

Misją przyświecającą wizycie było ugruntowanie serdecznych relacji pomiędzy zaprzyjaźnionymi gminami i współdziałanie w przedsięwzięciach strażackich. Dowodem tej współpracy jest przyrzeczenie przekazania pojazdu bojowego na rzecz naszych strażaków i tym samym mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska.

 

Wymiana doświadczeń samorządowców
12 i 13 październik 2007 r.

Gmina Dębnica Kaszubska gościła przedstawicieli samorządu Gminy Schwarzenbek-Land z Niemieckiego Schleswig-Holstein w osobach; Wolfganga Gerlacha – Amtsvorsteher, Huberta Kudlinga - Leitender Verwaltungsbeamter, którym towarzyszył Manfred Drotchmann przedsiębiorca rolny.

Podczas wizyty goście podzielili się swymi doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności. Zadania jakie realizuje na co dzień gminny samorząd niemiecki mają odniesienie do tych realizowanych przez gminę Dębnica Kaszubska. W związku z powyższym problemy, na które napotykają władze niemieckie są tożsame z naszymi. Istnieje jednak pewna różnica dotycząca warunków ich rozwiązywania. Dlatego też współpraca i wymiana doświadczeń pozwala na wypracowanie wspólnego planu działania mającego na celu zlikwidowanie występujących trudności.

Obie strony w trakcie wizyty dostrzegły potrzebę kontynuowania współpracy lokalnych społeczności. Współpraca ta zgodnie z postanowieniami skupiła się na wzajemnej pomocy w takich dziedzinach jak ochrona przeciwpożarowa, upowszechnianie sportu i rekreacji. Efektem współpracy jest pomoc w pozyskaniu bojowego sprzętu strażackiego dla jednostek ochotniczej straży pożarnej oraz wymiana młodzieży szkolnej jak i sportowców z terenu gminy.

Gości w imieniu społeczności Gminy Dębnica Kaszubska podejmowali między innymi druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. W sobotę na placu przy Remizie OSP w Motarzynie ponad 200 strażaków zaprezentowało sprawność bojową pod dowództwem gminnego komendanta OSP Pana Tomasza Grzybka.

Na zakończenie spotkania niemieccy goście zostali zaproszeni na poczęstunek do remizy strażackiej. Po poczęstunku zaplanowana była wizyta w Szkole Podstawowej w Motarzynie - zwiedzanie Izby Regionalnej, połączone z występami artystycznymi dzieci z zespołu folklorystycznego Jantar.

Korzystając z ładnej – słonecznej pogody zaprosił gości na przejażdżkę bryczką po okolicy prezentując atrakcje krajobrazowe Parku Krajobrazowego Doliny Słupi i turystyczne naszej gminy. W trakcie tej wycieczki goście odwiedzili Nadleśnictwo Leśny Dwór, gdzie Pan Jarosław Piszko Nadleśniczy oprowadził gości po swym podwórku - Nadleśnictwie Leśny Dwór - prezentując dorobek leśników w zakresie gospodarki leśnej, ochrony środowiska, dąb papieski jak również atrakcje przyrodnicze jakie znajdują się w lasach, które stanowią połowę powierzchni gminy. Na zakończenie wizyty strony wymieniły się okolicznościowymi podarunkami i złożyły zaproszenia do kolejnych wizyt.