Biuro Obsługi Szkół
76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a
tel.  59 813 23 20 , 59 813 23 18 fax: 59 813 23 20 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PO DYREKTORA: Anna Szutenberg

NIP : 839-21-54-190
REGON : 77 079 05 14

Godziny pracy :
poniedziałek od 8:00 do 16:00
od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00

Biuro Obsługi Szkół w Dębnicy Kaszubskiej, jest jednostką organizacyjną Gminy, utworzoną uchwałą Rady Gminy Nr 47/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oświaty i reorganizacji placówek oświatowych, nie posiadającą osobowości prawnej.

Biuro działa na podstawie: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz statutu.

Biuro realizuje zadania administracyjno – finansowe szkół, dla których Gmina Dębnica Kaszubska jest organem prowadzącym, a w szczególności:
- prowadzenie rachunkowości i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi dla szkół,
- prowadzenie całości spraw z zakresu księgowości syntetycznej i analitycznej szkół; tj. działalności podstawowej, dochodów własnych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- kontrola realizacji planów finansowych,
- ewidencja zaangażowanych środków,
- obsługa kasowa i bankowa,
- sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, GUS i ZUS,
- sporządzanie i przelewanie na konta bankowe wypłat dla pracowników oświaty,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- rozliczanie inwentaryzacji,
- opracowanie harmonogramu dochodów i wydatków,
- opracowanie zbiorczych projektów planów i analiz ekonomiczno – finansowych oraz informacji budżetowych,
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
- rozliczanie wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem przekazanym szkołom w trwały zarząd lub użyczenie,
- realizacja pozostałych zadań zleconych przez Gminę w zakresie oświaty.