Ośrodek Pomocy Społecznej
     76-248 Dębnica Kaszubska
     ul. Zjednoczenia 26
     tel. 059/841 21 89
     fax. 059/813 15 64
     e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Godziny pracy: od poniedziałku do piątku
                od 7:00 do 15:00 
          KIEROWNIK: Krystyna Szustak

  

„Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca”

EDYCJA 2010

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej w 2010 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje kolejny rok projekt „Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca”.
W ramach projektu podpisano 15 kontraktów socjalnych z klientami Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczestnicy otrzymali możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych na kursach: prawa jazdy, fryzjerstwa z podstawami obsługi komputera, kas fiskalnych z fakturowaniem, kierowców wózków widłowych. Większość kursów się już zakończyła, pozostał do ukończenia jeszcze kurs prawa jazdy. W ramach przewidzianych działań wszyscy uczestnicy są objęci wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym.
W ramach projektu „Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, zorganizowano dnia 22.10.2010 roku wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni dla osób objętych kontraktem socjalnym na spektakl pn: MY FAIR LADY.
W ramach Programem Aktywności Lokalnej dnia 30.08.2010 roku odbyła się wycieczka do SZYMBARKU gdzie uczestnicy mogli zobaczyć wiele atrakcji a także poznać historię ludzi zesłanych na Sybir. W ramach zajęć dydaktycznych uczestnicy wypiekali chleb, który mogli po wypieczeniu zabrać do degustacji we własnych domach.
Natomiast w dniach 5-7.11.2010 roku rodzinny, w których występuje czynnik niepełnosprawności wyjadą na weekendowy wyjazd do Kołobrzegu. Objęci tam zostaną kompleksowym poradnictwem psychologicznym będą pracować pod kierunkiem doradców zawodowych przy współudziale pracowników socjalnych.
  Małgorzata Kotlęga


EDYCJA 2010 - artykuł 1


EDYCJA 2008-2009
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej od września 2008 roku realizował projekt pod tytułem „Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałania 7.1.1. PO KL.

 

Dnia 31.12.2009 roku zakończyła się kolejna edycja ww. projektu.
W obu edycjach pozyskaliśmy środki w wysokości 374.385,36 zł. ( w roku 2008 – 126.197,88 zł, w roku 2009 – 248.187,48 zł).

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 30 bezrobotnych osób. Podpisali oni kontrakt socjalny i wyrazili chęć uzupełnienia bądź zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. Beneficjenci uczestniczyli w kursach kwalifikacyjnych, w których zostali objęci wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym. Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem finansowym w postaci zasiłków okresowych i celowych łącznie w wysokości 42.487,50 zł.
W roku 2009 w ramach Programu Aktywności Lokalnej objęliśmy wsparciem pełnoletnie osoby niepełnosprawne wraz z otoczeniem, które nabyły niepełnosprawność od urodzenia lub dzieciństwa. Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie uczestniczyli:
- w festynie integracyjnym,
- wyjeździe do ZOO w Gdańsku Oliwie
- Aqua Parku w Darłowie,
- w zajęciach pod opieką wykwalifikowanej kadry (psychologa i doradcy zawodowego) podczas trzydniowego wyjazdu do Sopotu.
Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Uzyskane w czasie jego trwania efekty cieszyą nie tylko uczestników ale również realizatorów.

 
Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, objętych kompleksowym systemem wsparcia przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji w postaci narzędzia kontraktu socjalnego dla 15 osób, a w tym:
  • Zorganizowanie szkoleń i kursów umożliwiających podniesienie kwalifikacji zawodowych (kurs prawo jazdy – 9 osób; kurs fryzjer – 2 osoby; kurs opiekun osób starszych – 4 osoby).

  • Organizowanie poradnictwa zawodowego i wsparcia psychologicznego dla 15 uczestników projektu.

 

Wspólne zdjęcie z Wójtem Gminy Dębnica Kaszubska Panem Eugeniuszem Dańczakiem oraz Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, Panią Krustyną Szustak

 

 

Uczestniczki kursu w czasie zajęć teoretycznych

 

 

Uczestnicy projektu podczas zajęć z doradcą zawodowym

 

Zajęcia praktyczne na kursie fryzjer