Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.
76-248 Dębnica Kaszubska
ul. Zjednoczenia 48d
nr tel. 059 813 13 27; 059 81-31-211

PREZES: Mirosław Klemiato

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej jest jednoosobową spółką Gminy Dębnica Kaszubska. Podstawą prawną działania spółki jest ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz postanowienia aktu założycielskiego z dnia 14 marca 2008 r.

Akt założycielski