Skład Rady Gminy Dębnica Kaszubska VI Kadencji 2014 - 2018
wybranej w wyborach powszechnych w dniu 16 listopada 2014 r.

Rada Gminy 2014-2018

 

 

L.P.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Paczesny Piotr

Przewodniczący

Rady Gminy

2.

Badowski Krzysztof

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy

(kom. infrastr. i budż)

3.

Batóg Marian

Radny

Rady Gminy

(kom. Infrastr. I budż)

4.

Cech Roman

Przewodniczący Komisji Kulrury i Oświaty

5.

Gardzielewska Monika

Radna

Rady Gminy

(komisja kultury i oświaty)

6.

Hańczyk Danuta

Radna

Rady Gminy

(komisja rewzyjna)

7.

Kiernicka Irena

Radna

Rady Gminy

(komisja rewizyjna)

8.

Leśniewski Witold

Radny

Rady Gminy

(komisja kultury i oswiaty)

9.

Masłyk Wioletta

Wiceprzewodnicząca

Komisji Kultury i Oświaty

10.

Nierychlewski Włodzimierz

Wiceprzewodniczący

Komisji Rewizyjnej

11.

Olech Marcin

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

12.

Pałubicki Paweł

Wiceprzewodniczący

Komisji Infrastruktury i Budżetu

13.

Rejkowicz Renata

Radna

Rady Gminy

(komisja infrastruktury i budżetu)

14.

Sikora Bożena

Przewodnicząca

Komisji Infrastruktury i Budżetu

15.

Sowińska Beata

Radna

Rady Gminy

 

(komisja kultury i oświaty)

 

Skład Rady Gminy Dębnica Kaszubska VI Kadencji 2010 - 2014
wybranej w wyborach powszechnych w dniu 21 listopada 2010 r.

rgm 2010-2014

KARAŚ JADWIGA - Przewodnicząca Rady Gminy
ŁOMŻA Agnieszka Katarzyna - Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy
ŻUKOWSKI Karol - Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Budżetu
ŚLIPEK Antoni - Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Budżetu
BOJANOWSKI Zdzisław Kazimierz - Radny gminy
OLECH Marcin Maciej - Radny gminy
PAŁUBICKI Paweł Jan - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
ŻIÓŁOWSKI Ireneusz Joachim - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
BADOWSKI Krzysztof - Radny gminy
BOTWINIONEK Zdzisław Piotr - Radny gminy
FRYCKOWSKA Elżbieta – Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty
TABAKA Izabella Joanna - Wicerzewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty
MNICH Mirosław - Radny gminy
SOWIŃSKA Beata Rozalia - Radna gminy
STACHOWICZ Beata Małgorzata - Radna gminy

Skład Rady Gminy Dębnica Kaszubska V Kadencji 2006 - 2010

ADAMOWICZ MARIAN - Przewodniczący Rady Gminy
OLECH KRZYSZTOF - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
OLEJCZAK JADWIGA - Radny gminy
FRANKOWSKA URSZULA - Radny gminy
KARAŚ JADWIGA - Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki
KIERNICKA IRENA ANNA - Radny gminy
KNITTER RAFAł KAZIMIERZ - Radny gminy
KUZIAK IRENEUSZ - Radny gminy
ŁOMŻA AGNIESZKA KATARZYNA - Radny gminy
OSTROWSKI DARIUSZ - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
MNICH MIROSŁAW - Radny gminy
PAŁUBICKI PAWEł JAN - Radny gminy
RĘBAS BOGDAN - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
SZUMSKI MIROSłAW JANUSZ - Radny gminy
TKACZYSZYN IRENA BOŻENA - Radny gminy