WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,
NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE IMMUNOPRZYNĘTY DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW.


  • Do zwalczania wścieklizny zostaną zrzucone z samolotu przynęty, które po przyjęciu przez lisy wytworzą immunologiczną odporność.
  • Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie są w kształcie plastrów. W środku umieszczany jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza immunologiczną odporność przeciw wściekliźnie.
  • Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.
  • Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt.
  • Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno-żyjących.
  • Dla zachowania ostrożności prosimy, przy ewentualnych kontaktach z przynętami, otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos gruntownie przemyć te miejsca wodą i mydłem. W dalszym postępowaniu zgłosić się do lekarza.
  • Po wyłożeniu przynęt przez 3 tygodnie nie wolno wypuszczać psów.
  • Przynęty ze szczepionką dopuszczone są do szczepienia lisów.

Szczepienia odbędą się z samolotów drogą zrzutów przynęt ze szczepionką przeciw wściekliźnie.

Alicja Lichtensztein

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska informuje, iż została podpisana umowa z Izabelą Stanek, prowadzącą gabinet weterynaryjny "TYGRYSEK" z siedzibą w Słupsku przy ul. Westerplatte 20  tel. do gabinetu: 600 213 495. 

Przedmiotem umowy jest zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym na terenie gminy Dębnica Kaszubska na rok 2015.

Zgłoszeń dotyczących bezdomnych zwierząt można dokonać pod numerem telefonu 59 8132 322 w dni powszednie tj. w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00, w pozostałe dni od 7.00 do 15.00, bądź w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska przy ul. Zjednoczenia 16a, w pokoju nr 17 lub pod numerem 502 721 755.

Alicja Lichtensztein

W związku z narastającą liczbą bezdomnych zwierząt na terenie naszej gminy oraz z wystąpieniem pogryzienia przez psa informuję, iż w przypadku takiego zdarzenia wymagana jest natychmiastowa interwencja lekarza, który poda szczepionkę przeciwko tężcowi, a także wdroży profilaktykę wścieklizny.

Należy stwierdzić czy pies, który ugryzł poszkodowanego nie jest zarażony wścieklizną, by to ustalić kontaktujemy się z właścicielem psa celem sprawdzenia,  czy pies posiada aktualne szczepienia.  O powyższym zdarzeniu należy poinformować  Powiatowego Inspektora Weterynarii w Słupsku (ul. Armii Krajowej 29, tel. 59-842-31-07). Jeśli właściciel nie chce okazać dokumentu, który by to potwierdzał, należy wezwać  na pomoc policję.

W przypadku braku ustalenia właściciela powiadamiamy o powyższym zdarzeniu Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej (Alicja Lichtensztein - tel. 59 8132 322). Pracownik urzędu przekazuje bezdomne zwierzę do OTOZ Animals, ul. Portowa 11 w Słupsku.

W schronisku dla zwierząt pies zostanie przebadany przez lekarza weterynarii celem sprawdzenia występowania symptomów wścieklizny. W schronisku pozostaje przez okres 15 dni na obserwacji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, ze na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl/ w zakładce Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego zamieszczono wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią  (w gospodarstwie) zgodnie z rozporządzeniem (WE) 853/2004.

przygotowała: Alicja Lichtensztein

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku zawiadamia, że w zależności od warunków atmosferycznych, w dniach od 27 do 30 września 2014 r. zaplanowane są szczepienia ochronne przeciw wściekliźnie zwierząt wolno żyjących (dzikich).