Witaj na stronie startowej
Sprzątanie świata PDF Drukuj Email
Wpisany przez Lidia Jureń   
wtorek, 23 września 2014 10:14

19 września b.r uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji "Sprzątanie Świata". Dzieci sprzątały najbliższe środowisko: teren wokół szkoły, boisko sportowe, wieś i drogę do lipy. Akcję zakończyło się ogniskiem z kiełbaskami.

Poprawiony: wtorek, 23 września 2014 10:18
 
Ślubowanie pierwszoklasistów. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Musiał   
środa, 17 września 2014 19:36

1 września 2014 r Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Motarzynie oficjalnie rozpoczęła nowy rok szkolny. Podczas tej uroczystości odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów i pasowanie ich na uczniów naszej szkoły.

Poprawiony: środa, 17 września 2014 19:39
 
Rozpoczęcie roku szkolnego. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Musiał   
czwartek, 28 sierpnia 2014 12:16

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

Poprawiony: czwartek, 16 października 2014 06:55
Więcej…
 
Przed 1 września PDF Drukuj Email
Wpisany przez GABRIEL KONKEL   
środa, 27 sierpnia 2014 18:23

Już wkrótce rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Tradycyjnie, 1 września w poniedziałek o 9.00 w sali gimnastycznej odbędzie się uroczysta inauguracja . SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MOTARZYNA, BUDOWA I INNYCH WSI OBWODU NASZEJ SZKOŁY. Spotkamy się razem wszyscy, także dzieci przedszkolne. Dzieci spoza Motarzyna zostaną dowiezione autobusem szkolnym. Podczas inauguracji ślubowanie złożą uczniowie  kl. I. W tym roku do klasy I uczęszczać będzie także część 6-latków. Szkoła przygotowała dodatkowe ławki i krzesełka oraz szafki na przybory. Wszyscy I-klasiści otrzymają darmowe elementarze. Ponadto ćwiczenia i podręczniki do j. angielskiego. Wykazy podręczników do innych klas podaliśmy dzieciom w czerwcu oraz opublikowaliśmy na tablicy ogłoszeń w oknie szkoły.

Dla wszystkich dzieci przygotowaliśmy ciekawą ofertę  zajęć dodatkowych: edukacyjnych, artystycznych, sportowych. Dzieci dojeżdżające będą korzystały z profesjonalnej  opieki świetlicowej. Część dzieci zostanie objęta programem wyprawki szkolnej i stypendialnym, a także szkolnego żywienia. Planujemy również  zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz  logopedyczne. Przedszkolaki z grup 5 i 6 latków będą mogły korzystać z zajęć j. angielskiego. Szkoła zatrudnia też pedagoga szkolnego. Działa biblioteka szkolna. Od września, po okresie przerwy uruchomimy boisko przyszkolne. Młodsze dzieci, w ciepłe wrześniowe dni realizowały będą zajęcia na przyszkolnych, wyremontowanych placach zabaw w Budowie i Motarzynie. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci z trudnościami edukacyjnymi zorganizujemy zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia indywidualne, rewalidacyjne. Podczas wakacji , dzięki pomocy pana Kazimierza Kleiny, Senatora RP doposażyliśmy pracownię komputerową w 11 komputerów z Senatu.  Zapewniamy  kontynuację nauki języka kaszubskiego z bogatą ofertą wycieczek szkolnych. Imię Leśników Polskich obliguje nas do podejmowania zadań z zakresu poznawania przyrody przez organizację wielu konkursów, wycieczek do lasu, uczestniczenia w lekcjach  w zaprzyjaźnionych leśniczówkach i nadleśnictwach. Już wkrótce rodzice w porozumieniu z radą pedagogiczną uzgodnią program wychowawczy szkoły oraz  wspólne działania w nowym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny będzie rokiem sukcesów w nauce oraz działaniach dodatkowych. Szkoła została zakwalifikowana do projektu Mały Mistrz obejmujący w tym roku klasę I , a docelowo II i III, na doposażenie sportowe i uatrakcyjnienie zajęć sportowych, m,in. w kl.II nauka pływania! Dalej uczestniczymy w "unijnym" projekcie Comenius, czego efektem w minionym roku była wycieczka 10 dzieci do wschodniej Turcji.

Planowane remonty zostały wykonane podczas wakacji. Wymieniono oświetlenie we wszystkich klasach w Motarzynie, wyremontowano korytarze boczne w Budowie.  Gmina poprawiła nawierzchnię placu przyszkolnego w Budowie, kładąc nowy asfalt. W przyszłym roku kolej na malowanie elewacji w Budowie. Od nowego roku w kl. I-VI jedyną formą dokumentowania zajęć i postępów będą dzienniki elektroniczne. O innych zamierzeniach powiadomimy uczniów i rodziców podczas inauguracji oraz wrześniowych kontaktów z wychowawcami klas.

Zachęcamy wszystkich rodziców  do częstych kontaktów ze szkołą.

Do zobaczenia 1 września !

Nauczyciele, dyrektor szkoły

Poprawiony: czwartek, 16 października 2014 06:56
 
Dlaczego warto uczyć się w szkole w Motarzynie ? PDF Drukuj Email
Wpisany przez GABRIEL KONKEL   
piątek, 15 listopada 2013 11:03

OFERTA   DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA

Dlaczego warto uczyć się w szkole w Motarzynie  ?


 • Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich
  w Motarzynie
  jest szkołą publiczną , w której realizacja programów zapewnia rzetelne przygotowanie do dalszych etapów kształcenia.

 • Nauczanie i wychowanie w szkole realizowane jest w trzech etapach: etap przedszkolny ( 3,4,5 i 6-latki); I etap edukacyjny (kl. I-III); II etap edukacyjny
  (kl. IV-VI). Przedszkole funkcjonuje w Budowie, szkoła w Motarzynie.

 • W szkole 12 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego
  i aż 14 tytuł magistra w swojej specjalności, co gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

 • Nauczyciele systematycznie uczestniczą w doskonaleniu zawodowym
  ( w 2013 r. cykl 5 szkoleń finansowanych z Unii Europejskiej).

 • Szkoła realizuje dodatkowe działania na rzecz edukacji: programy autorskie, innowacje pedagogiczne, atrakcyjne wycieczki edukacyjne.

 • Nauczyciele z powodzeniem piszą projekty ukierunkowane na zajęcia pozalekcyjne, wyrównywanie braków, atrakcyjne wycieczki, współpracę międzynarodową (od 2008 r do 2013 r. realizowano projekty na kwotę łączną ok. 800 tys. zł). Aktualnie realizowany jest projekt międzynarodowy Comenius, finansowany ze środków Unii Europejskiej na kwotę ok. 30 tys. euro, zakładający m.in. wyjazd dzieci do Turcji.

 • Szkoła kształci wszystkie dzieci, także niepełnosprawne, mające trudności z dostosowaniem społecznym. Prowadzi się zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju , rewalidację, nauczanie indywidualne, terapię indywidualną. W szkole pracuje pedagog szkolny.

 • Od 2013/14 r. dodatkowo można w szkole uczyć się języka regionalnego kaszubskiego, a w przedszkolu języka angielskiego.

 • W szkole działa biblioteka, świetlica szkolna, stołówka.

 • Szkoła dba o swoją markę; wydaje gazetę środowiskową „Motarzyńskie Wieści”, prowadzi stronę internetową , Zespół kaszubski „Jantar”- jest ambasadorem lokalnej kultury, przy szkole funkcjonuje izba regionalna odwiedzana przez turystów i służąca celom dydaktycznym.

 • Uczniowie szkoły uczestniczą w konkursach, zawodach sportowych na szczeblu ponadgminnym odnosząc liczne sukcesy. Aktywną działalność sportową w szkole prowadzi Uczniowski Klub Sportowy „Start”.

 • Od lat organizujemy gminne biegi masowe im. T. Koguta, międzyszkolne konkursy Bliżej Lasu, konkursy recytatorskie i muzyczne.

 • Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami
  i zakładami pracy. Z racji imienia Leśników Polskich szczególnie korzystnie układa się współpraca z Nadleśnictwami Leśny Dwór, Bytów i Łupawa w zakresie realizacji celów przyrodniczych. Nadleśnictwa także znacząco wspierają szkołę materialnie.

 • Szkoła współpracuje z rodzicami i ich przedstawicielami w Radzie Rodziców, wspólnie organizując zabawy szkolne, festyny, paczki, nagrody dla uczniów.

 • Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną .W 2012 r. oddano do użytku nowoczesną salę gimnastyczną. Unowocześniono sprzęt
  w pracowni komputerowej, zapewniono szybkie łącze internetowe. Zakupiono i wprowadzono dzienniki elektroniczne. Wyremontowano pomieszczenia w przedszkolu, zakupiono meble , wymieniono okna.

 • Przy przedszkolu w Budowie i szkole w Motarzynie funkcjonują bezpieczne place zabaw. W klasach I-III zorganizowano kąciki zabaw
  z programu „Radosna Szkoła”.

 • W ramach projektów proekologicznych zmieniono system ogrzewania
  w Motarzynie, ocieplono szkołę , zainstalowano solarne ogrzewanie wody.

 • Właściwą organizację dowozu dzieci do szkoły zapewnia firma przewozowa oraz dodatkowa opieka nad dziećmi.

 • Szkoła posiada sztandar wykorzystywany podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych, zgodnie z ceremoniałem uzgodnionym z Samorządem Uczniowskim.

 • Szkoła jest wysoko ceniona przez rodziców i uczniów, co wynika
  z prowadzonych ankiet. Także wysoko oceniany jest poziom bezpieczeństwa.

 • Absolwenci szkoły w Motarzynie są należycie przygotowani do dalszych etapów kształcenia. Wielu z nich kończy szkoły średnie i studia wyższe.

Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Motarzynie

z powodzeniem realizuje swoją misję jaką jest kształcenie umysłów i serc,

kształcąc dzieci mądre i dobre, rzetelnie przygotowane do wyzwań w dalszym życiu

 

Rodzice  i uczniowie poprzez swoich przedstawicieli mogą wnosić uwagi  dotyczące działalności szkoły. w sekretariacie dostępne są : statut szkoły, program wychowawczy i profilaktyczny szkoły,  realizowane aktualnie programy szkolne wraz z wymaganiami edukacyjnymi ze wszystkich przedmiotów. Pełna wersja statutu jest dostępna na stronie internetowej gminy w zakładce BIP.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 59 8582513

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub osobiście w sekretariacie szkoły

( codziennie w dniach nauki szkolnej: 8.00-14.30 )


mgr Gabriel Konkel

dyrektor szkoły


Poprawiony: czwartek, 16 października 2014 09:44
 
<< pierwsza < poprzednia 11 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 11

Na skróty