O szkole


Nauczyciele szkoły w 2015/16 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez GABRIEL KONKEL   
środa, 15 grudnia 2010 10:20

Gabriel Konkel: dyrektor

Beger Lucyna- religia,plastyka, technika,  Coppa Katarzyna- pedagog szkolny, Dobroń Dorota- edukacja wczesnoszkolna, Jasińska Lucyna, Dorota Krajewska, Aleksandra Szczurko - wychowanie przedszkolne, Jureń Lidia- przyroda, Konkel Wiesława- świetlica szkolna, Katarzyna Szyca- język angielski, Krauze Grażyna- edukacja wczesnoszkolna, , Musiał Agnieszka- informatyka, historia, muzyka, biblioteka,  Prandota Stanisław-  matematyka, Tabaka Izabella- wychowanie fizyczne, Wargocka Beata- edukacja wczesnoszkolna, Adriana Kowalczyk - edukacja wczesnoszkolna , Magdalena Pawłowska- język polski, Gerard Gawin- język kaszubski.

Lekcje:

1.  800-8 45

2.  855- 940

3.  9 50- 1035

DŁUGA PRZERWA

4. 10 50- 1135

5.  1145- 1230

6.  1240- 1325

7.  1330- 1415

8.  1420- 1550

 

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych w Budowie:

Rozpoczęcie zajęć 3 i 4-latki od 854 5-latki od 843.

Zakończenie zajęć: 1400

Przewozy realizuje firma : Usługi Transportowo-Osobowe Jerzy Wójcik ze Studzienic

 

 

OFERTA   DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA

Dlaczego warto uczyć się w szkole w Motarzynie  ?

 

 • Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich
  w Motarzynie
  jest szkołą publiczną , w której realizacja programów zapewnia rzetelne przygotowanie do dalszych etapów kształcenia.

 • Nauczanie i wychowanie w szkole realizowane jest w trzech etapach: etap przedszkolny ( 3,4, 5- latki); I etap edukacyjny (kl. I-III); II etap edukacyjny
  (kl. IV-VI). Przedszkole funkcjonuje w Budowie, szkoła w Motarzynie.

 • W szkole 12 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego
  i aż 14 tytuł magistra w swojej specjalności, co gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

 • Nauczyciele systematycznie uczestniczą w doskonaleniu zawodowym
  ( w 2013 r. cykl 5 szkoleń finansowanych z Unii Europejskiej , w 2014 r. 3 nauczycieli kształciło  się na studiach podyplomowych, w 2015 - dwóch ).

 • Szkoła realizuje dodatkowe działania na rzecz edukacji: programy autorskie, innowacje pedagogiczne, atrakcyjne wycieczki edukacyjne.

 • Nauczyciele z powodzeniem piszą projekty ukierunkowane na zajęcia pozalekcyjne, wyrównywanie braków, atrakcyjne wycieczki, współpracę międzynarodową (od 2008 r do 2013 r. realizowano projekty na kwotę łączną ok. 800 tys. zł). Do lipca 2015 r. realizowany był  projekt międzynarodowy Comenius, finansowany ze środków Unii Europejskiej na kwotę ok. 30 tys. euro, dzięki czemu dzieci  w maju 2014 r. odwiedziły  Turcje, a dzieci z Turcji gościły w Motarzynie. Realizowaliśmy w 2014/15 r.    projekt Mały Mistrz- dotyczący lekcji w-f w klasie I oraz (poprzez UKS)  realizowany projekt MULTISPORT- poszerzający ofertę zajęć sportowych w szkole. Od 2015/16 r. kl. IV będzie realizowała  jedną godzinę w-f jako lekcję pływania.

 • Szkoła kształci wszystkie dzieci, także niepełnosprawne, mające trudności z dostosowaniem społecznym. Prowadzi się zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju , rewalidację, nauczanie indywidualne, terapię indywidualną. W szkole pracuje pedagog szkolny.

 • Od 2013/14 r. dodatkowo można w szkole uczyć się języka regionalnego kaszubskiego, a w przedszkolu języka angielskiego.

 • W szkole działa biblioteka, świetlica szkolna, stołówka.

 • Szkoła dba o swoją markę; wydaje gazetę środowiskową „Motarzyńskie Wieści”, prowadzi stronę internetową , Zespół kaszubski „Jantar”- jest ambasadorem lokalnej kultury, przy szkole funkcjonuje izba regionalna odwiedzana przez turystów i służąca celom dydaktycznym.

 • Uczniowie szkoły uczestniczą w konkursach, zawodach sportowych na szczeblu ponadgminnym odnosząc liczne sukcesy (np . już w tym roku szkolnym -wrzesień' 2014- Nikola Samp została mistrzynią powiatu w biegach przełajowych) . W klasyfikacji szkół Powiatu Słupskiego w kategorii dziewcząt w 2015 r. zajęliśmy wysokie III miejsce !!!  Aktywną działalność sportową w szkole prowadzi Uczniowski Klub Sportowy „Start”.

 • Od lat organizujemy gminne biegi masowe im. T. Koguta, międzyszkolne konkursy Bliżej Lasu, konkursy recytatorskie i muzyczne.

 • Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami
  i zakładami pracy. Z racji imienia Leśników Polskich szczególnie korzystnie układa się współpraca z Nadleśnictwami Leśny Dwór, Bytów i Łupawa w zakresie realizacji celów przyrodniczych. Nadleśnictwa także znacząco wspierają szkołę materialnie.

 • Szkoła współpracuje z rodzicami i ich przedstawicielami w Radzie Rodziców, wspólnie organizując zabawy szkolne, festyny, paczki, nagrody dla uczniów.

 • Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną .W 2012 r. oddano do użytku nowoczesną salę gimnastyczną. Unowocześniono sprzęt
  w pracowni komputerowej, zapewniono szybkie łącze internetowe. Zakupiono i wprowadzono dzienniki elektroniczne. Wyremontowano pomieszczenia w przedszkolu, zakupiono meble , wymieniono okna.

 • Przy przedszkolu w Budowie i szkole w Motarzynie funkcjonują  place zabaw, boiska trawiaste. W klasach I-III zorganizowano kąciki zabaw
  z programu „Radosna Szkoła”.

 • W ramach projektów proekologicznych zmieniono system ogrzewania
  w Motarzynie, ocieplono szkołę , zainstalowano solarne ogrzewanie wody.

 • Właściwą organizację dowozu dzieci do szkoły zapewnia firma przewozowa oraz dodatkowa opieka nad dziećmi.

 • Szkoła posiada sztandar wykorzystywany podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych, zgodnie z ceremoniałem uzgodnionym z Samorządem Uczniowskim.

 • Szkoła jest wysoko ceniona przez rodziców i uczniów, co wynika
  z prowadzonych ankiet. Także wysoko oceniany jest poziom bezpieczeństwa. Zewnętrzna kontrola w 2014 r. wykazała, że szkoła spełnia wszystkie  konieczne wymagania edukacyjne . Szczególnie wysoko oceniono działalność na rzecz środowiska lokalnego.

 • Absolwenci szkoły w Motarzynie są należycie przygotowani do dalszych etapów kształcenia. Wielu z nich kończy szkoły średnie i studia wyższe.

Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Motarzynie

z powodzeniem realizuje swoją misję jaką jest kształcenie umysłów i serc,

kształcąc dzieci mądre i dobre, rzetelnie przygotowane do wyzwań w dalszym życiu

 

Rodzice  i uczniowie poprzez swoich przedstawicieli mogą wnosić uwagi  dotyczące działalności szkoły. w sekretariacie dostępne są : statut szkoły, program wychowawczy i profilaktyczny szkoły,  realizowane aktualnie programy szkolne wraz z wymaganiami edukacyjnymi ze wszystkich przedmiotów. Pełna wersja statutu jest dostępna na stronie internetowej gminy w zakładce BIP.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 59 8582513

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub osobiście w sekretariacie szkoły

( codziennie w dniach nauki szkolnej: 8.00-14.30 )

 

mgr Gabriel Konkel

dyrektor szkoły

Poprawiony: wtorek, 08 września 2015 08:19
 


Na skróty